Esteettömyyden yleissuunnitelma

Kuopion kaupunki sai Traficomilta Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustusta Esteettömyys kivijalkana Kuopion liikenneturvallisuuden edistämisessä -hankkeeseen vuonna 2023. Hankkeen tavoitteena oli edistää kävely-ympäristöjen liikenneturvallisuutta parantamalla niiden esteettömyyttä sekä lisätä kaupungin organisaation ja kuntalaisten tietämystä esteettömistä ja liikenneturvallisista ratkaisuista.

Mitä esteettömyys tarkoittaa ulkoympäristössä?

Esteettömässä ulkoympäristössä:

 • esteetön ja turvallinen reitti hahmottuu kävely-ympäristössä
 • esteetön matkaketju esim. julkisen palvelun kohteisiin
 • esteettömiä viher- ja virkistysalueita
 • kaupunkiympäristössä voi liikkua eksymättä, törmäämättä, putoamatta, kompastumatta tai liukastumatta.

Esimerkkejä:

 • suojatiet ovat selkeitä ja turvallisia
 • bussipysäkit sijoitetaan helposti lähestyttäviksi ja ne merkitään havaittavasti
 • liikennemerkit, -valot, opasteet ja osoitekyltit erottuvat vaivattomasti taustastaan
 • kulkua ohjataan ja kulkuväylän muutoskohdista varoitetaan maanpinnan näkyvillä ja tuntuvilla ohjaavilla, varoittavilla ja erottavilla merkinnöillä sekä esim. liikennevalojen äänimerkeillä.

Yleissuunnitelma

Kuopion kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt esteettömyyden yleissuunnitelman kokouksessaan 28.2.2024. Voit tutustua yleissuunnitelmaan alla olevasta pdf-tiedostosta. Koko aineistoon liitteineen pääset tutustumaan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan kautta. Tutustu kaupunkirakennelautakunnan kokouksen (28.2.2024) aineistoon.

Tutustu esteettömyyden yleissuunnitelmaan

Laatureitit

Tutkittaviksi alueiksi valittiin keskusta, Puijonlaakso, Männistö, Levänen ja Petonen sekä maaseututaajamat (Juankoski, Karttula, Maaninka, Nilsiä. Riistavesi ja Vehmersalmi). Painopisteeksi valittiin ympäristöt, joissa liikkuu iäkkäitä tai liikkumis- ja toimintaesteisiä tavallista enemmän. Tontit ja kiinteistöt rajattiin hankkeen ulkopuolelle.

Asiantuntija-arvioiden ja laajan vuorovaikutusprosessin perusteella tunnistettiin ne palvelu- ja vapaa-ajan kohteet, jotka tulisi saavuttaa esteettömästi ja muodostettiin yhtenäiset matkaketjut näiden kohteiden ja julkisen liikenteen pysäkkien välille.

Muodostuneet reitit nimettiin jalankulun laatureiteiksi, yhteensä 50,4 km. Keskustassa ja sen lähialueilla jalankulun laatureittejä osoitetaan kahdella eri tasolla väylien toiminnallisuuden mukaan jaettuna. Osa reiteistä painottuu toiminnallisuudeltaan asiointi- ja työmatkaliikenteen reiteiksi ja osalla reiteistä liikkuminen painottuu joko vapaa-aikaan ja virkistykseen tai reiteillä ei ole selkeää painotusta. Jalankulun laatureittien jaottelu toiminnallisiin luokkiin on tehty reittien laatukriteerien ja toimenpiteiden kiireellisyyden määrittämisen tueksi.

Jalankulun laatureitteihin voit tutustua alla olevien karttakuvien avulla. Reitit on esitetty kunkin alueen kartoissa seuraavilla viivatyypeillä ja väreillä: punaisella jalankulun laatureitti, sinisellä asiointi- ja työmatkareitti ja turkoosilla mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettava reitti.

  Uusia laatureittejä tutkitaan asemakaavoituksen ja esimerkiksi lähiöuudistusten yhteydessä.

  Kriteerien määrittely

  Kriteerejä määriteltiin mm:

  • jalankulku- ja pyöräilyväylien erottamiseen
  • penkkien sijoittamiseen
  • suojateillä reunakivikorkeuksiin ja asfalttiluiskien kaltevuuteen
  • väylien tasaisuuteen ja pituuskaltevuuteen
  • suojateiden merkitsemisen parantamiseen
  • liikennevalojen painonappien saavutettavuuden parantamiseen
  • varoitusalueiden rakentamiseen
  • valaistukseen.

  Tutustu esteettömyyden kriteereihin (pdf).

  Esteettömyyskartoitukset ja toimenpiteet

  Kartoitusten ja kriteerien pohjalta laadittiin jalankulun laatureiteille toimenpidekartat ja -taulukot. Laatureittien toimenpiteitä suunnitellaan vuosittain ja toteutetaan määrärahojen puitteissa. Osa toimenpiteistä kytkeytyy liikenneturvallisuussuunnitelman 2030 toimenpiteisiin ja etenevät niiden myötä.

  Lisätietoja hankkeesta

  Paula Pakarinen

  suunnitteluinsinööri

  Anne-Mari Korhonen

  tietomalliasiantuntija