Pysäköinti

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan tarkoituksena on edistää kaupungin liikenneympäristön turvallisuutta ja toimivuutta sekä pysäköintipaikkojen sujuvaa käyttöä ehkäisemällä virheellistä pysäköintiä. Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäköintiä ja joutokäyntiä koskevien rajoitusten ja kieltojen sekä pysäköintipaikkojen maksullisuuden noudattamista. Lisäksi pysäköinninvalvonnan tehtäviin kuuluu ajoneuvojen siirtoon liittyvät toimet ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaisesti.