Pysäköinninvalvonta

Kaupunkimaisema loistaa iltavalaistuksessaan.

Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelun palvelee puhelimitse arkisin klo 9.00 – 14.00 ja muina aikoina sähköpostitse. Oikaisuvaatimuksen voi jättää verkkopalvelussa osoitteessa: https://kuopio.leanit.fi Kirjallisen oikaisuvaatimuksen voi toimittaa liitteineen myös kaupunkiympäristön asiakaspalveluun Suokatu 42 (Valtuustotalo). Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi löytyvät pysäköintivirhemaksun kääntöpuolelta.

Pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvovat pysäköinnintarkastajat. Virheellisestä pysäköinnistä pysäköinnintarkastajat voivat antaa pysäköintivirhemaksupäätöksen.

Pysäköintivirhemaksu on keskustan alueella (kaupunginosat 1-6) 60 € ja muilla alueilla 50 €. Muutos perustuu sisäasiainministeriön asetukseen (225/2016).

Mikäli pysäköintivirhemaksua ei suoriteta säädetyssä 30 päivän määräajassa, virhemaksun ohella on suoritettava 14 € suuruinen korotusmaksu.

Pysäköintivirhemaksupäätökseen tyytymätön asiakas voi saattaa asian edelleen pysäköinninvalvojan käsiteltäväksi.

Kun ajoneuvoon kohdistuu viisi maksamatonta virhemaksua, joihin ei voi hakea muutosta, käytetään pysäköinnistä annetun lain (727/2011) mukaisesti rengaslukkoa. Rengaslukko poistetaan kaupungin toimesta virka-aikana ja vasta, kun 250 € suuruinen rengaslukon käyttömaksu ja maksamattomat virhemaksut on suoritettu.

Pysäköinninvalvonnan asiointisähköposti on pysakoinninvalvonta(at)kuopio.fi. Klo 14 jälkeen valvontapyynnöt ja muut pysäköinninvalvontaan liittyvät asiat pyydetään laittamaan sähköpostiin pysakoinninvalvonta(at)kuopio.fi. Hätätapauksissa pyydetään soittamaan hätäkeskukseen/poliisille.

Voit tarkistaa pysäköintivirhemaksujen tietoja tai tilata oikaisuvaatimuspäätöksen sähköisen asiakaspalvelusivumme kautta.

Päätös tiedoksi Suomi.fi-viesteihin

Lähetämme pysäköinninvalvonnan päätökset sekä ilmoitukset ajoneuvon siirrosta Suomi.fi-viesteihin. Jos sinulla ei ole Suomi.fi-viestit käytössä, saat päätöksen kirjepostite tai salattuna sähköpostina.

Mikä Suomi.fi-viestit on?

Suomi.fi-viestit on luotettava ja tietoturvallinen tapa, jolla pysäköinninvalvonta lähettää päätöksiä tiedoksi kuntalaisille.

Ennen kuin voit vastaanottaa päätöksiä sähköisesti, tulee sinun ottaa Suomi.fi-viestit käyttöösi näiden ohjeiden mukaan: Ota viestit käyttöön – Suomi.fi.

Kun otat Suomi.fi-viestit käyttöösi, annat suostumuksen sille, että kaikki Suomi.fi-viestejä käyttävät organisaatiot saavat jatkossa lähettää sinulle viestejä Suomi.fi-viesteihin.

Voit käyttää Suomi.fi-viestejä mobiilisovelluksella sekä tietokoneen tai mobiililaitteen verkkoselaimella.

Kun otat Suomi.fi-viestit käyttöösi…

  • Paperiposti vähenee
  • Kukaan ei voi esiintyä sinuna ja aloittaa sähköistä asiointia nimissäsi
  • Saat päätökset ja muut viestit aina varmasti suoraan itsellesi
  • Viestit tulevat perille välittömästi
  • Asioiden käsittely nopeutuu
  • Mahdollisuus myös sähköiseen valtuutukseen eli toisen henkilön puolesta asiointiin

Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelusivu
Siirry palveluun Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Yhteystiedot

Py­sä­köin­nin­val­von­nan asia­kas­pal­ve­lu

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42

70110 Kuopio