Liikennemerkit

Rakentamistyömaan liikennemerkkiviidakkoa Savilahdessa.

Tieliikennelain mukaan kunta asettaa liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkki, liikennevalo, muu liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettu laite tai tiemerkintä) kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. 

Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään uusille kaduille katusuunnittelun yhteydessä. Olemassa oleville kaduille liikenteenohjaussuunnitelman muutoksia tehdään esimerkiksi Tieliikennelain tai suunnitteluohjeiden muuttuneiden vaatimusten, kaupunkilaisilta saatujen anomusten tai muuten havaittujen puutteiden tai muutostarpeiden perusteella. 

Yleisille liikennealueille tulevat anomukset 

Tonttikaduille tehtävät vapaamuotoiset hakemukset liikennemerkeistä osoitetaan Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelupalveluille. 

Anomuksessa tulee olla perustelut merkin asettamiselle sekä mukana selvitys, että vähintään puolet liikennemerkin vaikutuspiiriin tulevista asukkaista on anomuksen takana. Liikennemerkkien asettamisesta päättää suunnittelupäällikkö, jonka jälkeen suunnitelma asetetaan nähtäville mahdollisia oikaisuvaatimuksia varten. Jos oikaisuvaatimuksia ei tule, päätöksestä tulee kahden viikon nähtävillä olon jälkeen lainvoimainen. 

Yksityistielle tulevat anomukset 

Tieliikennelain 71 §:n mukaan yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Suostumusta ei tarvita tien kunnon tai tieympäristössä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen. 

Yksityisen tien pitäjä anoo kunnalta luvan ennen liikennemerkin asettamista. Liikennemerkin asettamisesta tulee olla tiekunnan kokouksessa tehty lainvoimainen päätös tai kaikkien tieosakkaiden hyväksyntä. 

Liikennemerkkianomukset yleisille liikennealueille ja yksityisteille 

Kun­nal­lis­tek­ni­nen suunnittelu

Suokatu 42 A, 2.krs

PL 1097, 70111 Kuopio

This link will open to a new tab Avaa karttalinkki

Rikkoontuneet liikennemerkit 

Kau­pun­ki­tek­nii­kan kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut

Suokatu 42

PL 1097, 70111 Kuopio

This link will open to a new tab Avaa karttalinkki