Liikennevalot

Vihreä liikennevalo ohjaamassa kulkua Puijonkadulla.

Kuopiossa on käytössä hajautettu liikennevalojärjestelmä, jossa jokaisessa risteyksessä on itsenäisesti toimiva ohjauskoje. Ohjauskojeet on yhdistetty toisiinsa kaapeliverkon kautta. Valojen toiminta ja mahdolliset viat nähdään työasemalta valvontajärjestelmän avulla. 

Osassa risteyksissä on käytössä pelkästään yhteenkytketyt ohjelmat (keskustan alue). Osa risteyksistä on ns. erillisohjauksessa. Joissakin liittymissä voidaan käyttää molempia. Yleensä liikennevaloissa on useita eri valo-ohjelmia eri liikennetilanteisiin, esim. aamu- ja iltaruuhkiin sekä päiväliikenteeseen omat ohjelmansa. Eri ohjelmien kiertoajat vaihtelevat 60—90 sekunnin välillä. Puijonlaaksontien, Savilahdentien, Leväsentien ja Tasavallankadun alueelle on käytössä adaptiivinen liikennevalo-ohjaus.

Liikennevalojen yleissuunnitelma 

Kuopioon on laadittu 2019 liikennevalojen yleissuunnitelma. Suunnitelmassa on mm. listattu suunnitteluperiaatteita, arvioitu liikennevalojen tarvetta sekä laitteiston kehittämistä. Suunnitelma sisältää suuntaviivat liikennevalojen kehittämiselle vuoteen 2030 saakka. Lisäksi suunnitelmassa on päätetty liikennevalojen toiminta-ajoista. Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt yleissuunnitelman 4.9.2019 (§ 164). 

Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus 

Kuopiossa on otettu käyttöön adaptiivinen liikennevalo-ohjaus vuosien 2021–22 aikana osana Kuopion älykäs liikenneinfra eli KÄLLI-hanketta. Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus on käytössä Tasavallankadulla, Savilahdentiellä ja Puijonlaaksontiellä sekä näiden lisäksi Saaristokadulla, Leväsentiellä ja Volttikadulla. Adaptiiviseen järjestelmään on liitetty kaikkiaan 21 risteystä. Järjestelmän säätötyö kuitenkin jatkuu vielä. 

Liikennevalojen toiminta-aika

Keskusta-alueellaKeskustan ulkopuolisilla alueilla
Arkisin klo 6.30–22.00 Arkisin klo 6.00–23.00
Lauantaisin klo 8.30–22.00 Lauantaisin klo 8.00–22.00
Sunnuntaisin klo 8.30–21.00 Sunnuntaisin klo 8.30–23.00

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymässä yleissuunnitelmassa on määritelty liikennevalojen toiminta-ajat. 

Keskustan ulkopuolisissa liikenneohjatuissa liittymissä liikennevalot voivat olla liikenneturvallisuussyistä toiminnassa ympäri vuorokauden. Tällaisia ovat esim. Rauhalahdentien–Leväsentien liittymä sekä Petosentien liittymät. 

Liikennevalojen huolto 

Valojen ollessa “keltavilkulla”, kyse on yleensä vikatilanteesta esim. prosessorikorttiviasta. Ennen lamppuviat olivat hyvin yleisiä. Nykyisin käytetään yhä enemmässä määrin led-opastimia, joissa esiintyy vähemmän vikoja. 

Liikennevalojen huollon hoitaa Mestar Kuopio Oy. Huollolla ei ole ilta- tai viikonloppupäivystystä. Liikennevalojen vioista voi ilmoittaa arkisin liikennevalojen huoltonumeroihin.

Muina aikoina vaaraa aiheuttavasta tilanteesta (esim. kolaritilanteet, joissa sähköiskun vaara) voi ilmoittaa Kuopion Energian päivystykseen. Kiireettömät ilmoitukset ja palautteet voi jättää Kuopion kaupungin palautepalvelun kautta. 

Tehdyn sopimuksen mukaisesti Kuopio vastaa myös Siilinjärvellä olevien liikennevalojen ylläpidosta. Työn suorittaa Mestar.