Metsäalueiden käyttö

Luontopolku, jota pitkin naishenkilö kulkee kesäisessä metsässä

Kuopion kaupungin metsät on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen metsien erityispiirteiden ja niille asetettujen tavoitteiden perusteella.

Metsien eri osa-alueille asetettuihin tavoitteisiin ja erityispiirteisiin vaikuttavat pääasiassa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden eri näkökulmat, kuten kaavoitustilanne, virkistysarvot ja monikäyttöisyys, monimuotoisuus, rakentamispaine ja taloudellinen tuotto.