Rakennusrekisterin ylläpito

Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito

Rakennusvalvonta ylläpitää rakennustietoja useissa eri rekistereissä. Tietoja löytyy kunnan rakennusrekisteristä sekä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Väestötietojärjestelmästä. Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus ilmoittaa virheellisten rakennustietojen korjaamisesta rakennusvalvontaan. Rakennuksen tiedot voi tarkistaa esim. OmaVero-palvelussa OmaVero – Suomi.fi .

Rakennusvalvonta tarkistaa voimassa olevista rakennusluvista korjauspyynnössä mainitut asiat ja on tarvittaessa yhteydessä korjauspyynnön tekijään. Rakennusvalvonta tallentaa korjattavat tiedot sekä kunnan rakennusrekisteriin että Väestötietojärjestelmään.

Rakennusrekisteri-, pinta-ala ja huoneistotietokorjaukset

Ra­ken­nus­re­kis­te­ri-, pinta-ala- ja huo­neis­to­tie­to­kor­jauk­set

Kiinteistöveroselvitystyö

Kuopion Alueellinen rakennusvalvonta on aloittanut kiinteistöveroselvitystyön lokakuussa 2018. Toimenpiteen tarkoituksena on päivittää rakennustietoja sisältävät rekisterit, sillä tällä hetkellä niiden tiedot ovat puutteellisia. Ajantasaiset rekisterit helpottavat esimerkiksi rakennusvalvonnan työtä ja takaavat kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun kiinteistöverotuksessa. Kiinteistöverotuspäätöksen tarkistaminen sekä tietojen korjaaminen ovat kiinteistöveroasiakkaan velvollisuus, ja hänen on puutteellisia tietoja huomatessaan ilmoitettava oikeat tiedot Verohallinnolle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Kunnan suorittama tarkastus ei vapauta kiinteistöveroasiakasta tästä velvollisuudesta. Tarvittaessa Alueellinen rakennusvalvonta pyytää lisätietoja kiinteistön omistajilta.

Lue lisää kiinteistöverosta Verohallinnon sivuilta