Rakennusvalvonnan toimielimet

Kuopion alueellisen rakennusvalvonnan lakisääteisistä tehtävistä vastaa Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännössä on määritelty erilaisten työryhmien tehtävät.