Rural popular assemblies


Six rural popular assemblies were estabilished in 2017 in the municipal merger districts of Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka and Juankoski. The asseblies operate under the supervision of the local democracy sub-committee appointed by the City Executive.

The role of the rural popular assembly is to promote the opportunities of local people to engage and influence.

For further information about rural councils, please contact:

Liisa Jokela, tel. +358 44 718 8922, liisa.jokela(at)kuopio.fi 

 

 

Uudet pitäjäraadit ovat aloittaneet


Uudet pitäjäraadit valittiin pitäjäkokouksissa (pdf) su 28.4.2019. Lähidemokratiajaosto on vahvistanut uudet pitäjäraadit (pdf), joiden toimikausi kestää 1.6.2019 - 31.5.2021. Pitäjäraatien puheenjohtajien ja viestintävastaavien yhteystiedot löydät tästä.

Kuopion maaseutualueiden liikenteen ja liikkumisen käyttäjäkysely

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää maaseutualueiden asukkaiden ja liikennepalveluja käyttävien ihmisten liikkumisen tarpeita. Kyselyssä pyrittiin myös selvittämään asukkaiden arvoja ja asenteita liikkumista ja julkista liikennettä kohtaan. Kysely toteutettiin monimuotomallina, jossa pohjana toimi sähköinen kysely. Tämän lisäksi kyselystä oli myös paperiversio, jota jaettiin muun muassa postin välityksellä. Kysely oli avoinna 17.4.2020-10.5.2020 välisenä aikana ja siihen vastasi
tällöin yhteensä jopa 1061 henkilöä.

Seuraavista linkeistä saat lisätietoa kyselystä:

Wossikka -kyselyn tuloksia

Wossikka -kyselyn raportti pdf