Esiopetus


Esiopetus on päiväkodin tai koulun järjestämää kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Esiopetusta toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa 6-vuotiaiden ryhmissä.

Kunnallisten ja yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan verkkolomakkeella -> Asioi verkossa. Päiväkodit löytyvät tästä.

Karttulassa, Vehmersalmella ja Muuruvedellä esiopetus järjestetään alkuopetuksen yhteydessä koulun toimintana. Koulun järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan suoraan kouluille.

Esiopetuksen toimintapäivät 2019 - 2020 Esiopetuksen toimintapäivät 2019 - 2020

Toimintavuoden 2019 - 2020 esiopetus alkaa 15.8.2019 ja päättyy 29.5.2020

  • Syysloma (vko 42)
  • Joululoma 23.12.2019 – 12.1.2020
  • Talviloma (vko 10)
  • Vapaapäivä 22.5.2020

Kuluvan toimintavuoden esiopetus Kuluvan toimintavuoden esiopetus

Ota yhteyttä suoraan esiopetusta järjestävään yksikköön, jos lapsesi tarvitsee esiopetuspaikan tämän toimintavuoden (2019-2020) esiopetukseen.