Esiopetus

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on tallentanut esiopetuksen toimintavinkkejä Peda.nettiin. Nämä vinkit ovat vapaasti sovellettavissa kotona olevien lasten innostuksen, jaksamisen ja kotoa löytyvien materiaalien mukaan. Eskaria etänä Peda.netissä.

Esiopetus on päiväkodin tai koulun järjestämää kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena. Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen (4 tuntia arkipäivisin) ovat lukuvuonna 2021 - 2022 oikeutettuja kaikki vuonna 2015 syntyneet. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus (päivähoito) järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus. Yksityisissä päiväkodeissa järjestettävän esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen (päivähoitoon) tulee hakea palveluseteli.

Esiopetusryhmät muodostetaan ilmoittautumisajan jälkeen tarkoituksenmukaisiksi. Tarvittaessa joihinkin yksiköihin muodostetaan pienennettyjä esiopetusryhmiä. Mikäli ilmoittautuneita on vähän, ryhmää ei välttämättä muodosteta kaikkiin alla oleviin paikkoihin. Katso Kuopion esiopetuspaikat 2021 - 2022 (pdf).

Esiopetuspäätökset toimitetaan perheille 31.3.2021 huoltajien valinnan mukaan sähköisenä tai paperisena. Sähköiset päätökset ovat nähtävillä sähköisissä asiointipalveluissa (Asioi verkossa > Meidän perhe / perheentiedot). Katso päätöksen liitteet. Palveluseteli- ja maksupäätökset tehdään elokuussa 2021, kun perheet ovat toimittaneet tuloselvitykset.  

Ilmoittautuminen esiopetukseen 7.1. – 31.1.2021

Esiopetus alkaa 12.08.2021 ja päättyy 31.05.2022. Kunnalliseen ja yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Esiopetukseen ilmoittautuminen


Nykyiset asiakasperheet


Uudet asiakasperheet

 

 


HUOM! Yksityisten koulujen järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan suoraan koululle. Katso lista esiopetuspaikoista (pdf).

Metsäesikoulu

Kuopiossa toimii kolme kunnallista metsäesiopetusryhmää. Kotaryhmät toimivat Länsi-Puijon, Puijonlaakson ja Uppo-Nallen päiväkodin yhteydessä. 

Metsäesikoulutoiminta on Kuopion kaupungin esiopetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaista. Ryhmän pedagogisesta toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja.

Esikouluikäisten metsäryhmätoiminta tapahtuu pääsääntöisesti luonnossa päiväkodin läheisyydessä. Kota-ryhmässä lapset ovat luonnossa noin neljä tuntia päivässä. Kaikki esiopetussuunnitelman edellyttämät toiminnan tavoitteet voidaan hyvin saavuttaa myös luontoympäristössä. Ryhmän tukikohtana toimii kota.

Lapset valitaan ryhmään hakemusten ja ryhmään soveltuvuuden perusteella. Ennen valintaa selvitetään, soveltuuko metsäryhmä lapselle. Myös huoltajilta edellytetään tavalliseen päiväkotiryhmään nähden enemmän sitoutumista esimerkiksi lapsen ulkoiluvaatetuksen osalta. Nämä asiat käydään huoltajien kanssa läpi ennen lopullista päätöstä lapsen ryhmään sijoittumisesta.

Haku metsäesiopetusryhmään tapahtuu tammikuussa esiopetukseen haun yhteydessä.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Esiopetuksen toimintapäivät Esiopetuksen toimintapäivät

Toimintavuoden 2021-2022 esiopetus päättyy 31.5.2022

  • Joululoma 20.12.2021 - 9.1.20211
  • Talviloma 7. - 12.3.2022
  • Vapaapäivä 27.5.2022

Toimintavuoden 2022-2023 esiopetus alkaa 15.8.2022 ja päättyy 2.6.2023

  • Syysloma 17. -23.10.2022
  • Vapaapäivä ma 5.12.2022
  • Joululoma 19.12.2022 - 8.1.2023
  • Talviloma 6. - 12.3.2023
  • Vapaapäivä pe 19.5.2023


Uuden toimintavuoden 2021-22 aloitus Kuopion varhaiskasvatuksessa (tiedote 18.8.2021)