Esiopetus

 

Esiopetus on päiväkodin tai koulun järjestämää kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena. Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen (4 tuntia arkipäivisin) ovat lukuvuonna 2020 - 2021 oikeutettuja kaikki vuonna 2014 syntyneet. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus (päivähoito) järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus. Yksityisissä päiväkodeissa järjestettävän esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen (päivähoitoon) tulee hakea palveluseteli.

Esiopetusryhmät muodostetaan ilmoittautumisajan jälkeen tarkoituksenmukaisiksi. Tarvittaessa joihinkin yksiköihin muodostetaan pienennettyjä esiopetusryhmiä. Mikäli ilmoittautuneita on vähän, ryhmää ei välttämättä muodosteta kaikkiin alla oleviin paikkoihin.

Esiopetuspaikat 2020 – 2021

Esiopetuspäätökset toimitetaan perheille 31.3.2020 huoltajien valinnan mukaan sähköisenä tai paperisena. Sähköiset päätökset ovat nähtävillä sähköisissä asiointipalveluissa (Asioi verkossa > Meidän perhe / perheentiedot). Katso päätöksen liitteet.

Ilmoittautuminen esiopetukseen 7.1. – 31.1.2020

Esiopetus alkaa 12.08.2020 ja päättyy 31.05.2021. Kunnalliseen ja yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Esiopetukseen ilmoittautuminen


Nykyiset asiakasperheet


Uudet asiakasperheet

 

 

HUOM! Perusopetuksen ja yksityisten koulujen järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan suoraan koululle. Katso lista esiopetuspaikoista.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Yhteistyösuunnitelmat (Peda.net)

Esiopetuksen toimintapäivät 2019 - 2021 Esiopetuksen toimintapäivät 2019 - 2021

Toimintavuoden 2019 - 2020 esiopetus päättyy 29.5.2020

  • Joululoma 23.12.2019 – 12.1.2020
  • Talviloma (vko 10)
  • Vapaapäivä 22.5.2020

Toimintavuoden 2020 - 2021 esiopetus alkaa 12.8.2020 ja päättyy 31.5.2021

  • Syysloma (vko 42)
  • Joululoma 21.12.2020 - 10.1.2021
  • Talviloma (vko 10)
  • Vapaapäivä 14.5.2020