Esiopetus


Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on tallentanut esiopetuksen toimintavinkkejä Peda.nettiin. Nämä vinkit ovat vapaasti sovellettavissa kotona olevien lasten innostuksen, jaksamisen ja kotoa löytyvien materiaalien mukaan. Eskaria etänä Peda.netissä.

Esiopetus on päiväkodin tai koulun järjestämää kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena. Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen (4 tuntia arkipäivisin) ovat lukuvuonna 2020 - 2021 oikeutettuja kaikki vuonna 2014 syntyneet. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus (päivähoito) järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus. Yksityisissä päiväkodeissa järjestettävän esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen (päivähoitoon) tulee hakea palveluseteli.

Esiopetusryhmät muodostetaan ilmoittautumisajan jälkeen tarkoituksenmukaisiksi. Tarvittaessa joihinkin yksiköihin muodostetaan pienennettyjä esiopetusryhmiä. Mikäli ilmoittautuneita on vähän, ryhmää ei välttämättä muodosteta kaikkiin alla oleviin paikkoihin. Katso Kuopion esiopetuspaikat 2020 - 2021 (pdf).

Esiopetuspäätökset toimitetaan perheille 31.3.2020 huoltajien valinnan mukaan sähköisenä tai paperisena. Sähköiset päätökset ovat nähtävillä sähköisissä asiointipalveluissa (Asioi verkossa > Meidän perhe / perheentiedot). Katso päätöksen liitteet.

Ilmoittautuminen esiopetukseen 7.1. – 31.1.2020


Esiopetus alkaa 12.08.2020 ja päättyy 31.05.2021. Kunnalliseen ja yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Esiopetukseen ilmoittautuminen


Nykyiset asiakasperheet


Uudet asiakasperheet

 

 

HUOM! Perusopetuksen ja yksityisten koulujen järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan suoraan koululle. Katso lista esiopetuspaikoista (pdf).

Metsäesikoulu


Kuopiossa toimii kaksi kunnallista metsäesiopetusryhmää. Länsi-Puijon päiväkodin yhteydessä toimiva Luonnossa kotonaan Kotala ja Uppo-Nallen päiväkodin kotaryhmä.

Metsäesikoulutoiminta on Kuopion kaupungin esiopetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaista. Ryhmän pedagogisesta toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja.

Esikouluikäisten metsäryhmätoiminta tapahtuu pääsääntöisesti luonnossa päiväkodin läheisyydessä. Kota-ryhmässä lapset ovat luonnossa noin neljä tuntia päivässä. Kaikki esiopetussuunnitelman edellyttämät toiminnan tavoitteet voidaan hyvin saavuttaa myös luontoympäristössä. Ryhmän tukikohtana toimii kota.

Lapset valitaan ryhmään hakemusten ja ryhmään soveltuvuuden perusteella. Ennen valintaa selvitetään, soveltuuko metsäryhmä lapselle. Myös huoltajilta edellytetään tavalliseen päiväkotiryhmään nähden enemmän sitoutumista esimerkiksi lapsen ulkoiluvaatetuksen osalta. Nämä asiat käydään huoltajien kanssa läpi ennen lopullista päätöstä lapsen ryhmään sijoittumisesta.

Haku metsäesiopetusryhmään tapahtuu tammikuussa esiopetukseen haun yhteydessä.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Yhteistyösuunnitelmat (Peda.net)

Esiopetuksen toimintapäivät 2019 - 2021 Esiopetuksen toimintapäivät 2019 - 2021

Toimintavuoden 2020 - 2021 esiopetus alkaa 12.8.2020 ja päättyy 31.5.2021

  • Syysloma (vko 42)
  • Joululoma 21.12.2020 - 10.1.2021
  • Talviloma (vko 10)
  • Vapaapäivä 14.5.2021