Esiopetus

Esiopetus on päiväkodin tai koulun järjestämää kuusivuotiaiden suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena. Esiopetuksen lukuvuosi noudattelee pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen (4 tuntia arkipäivisin) ovat lukuvuonna 2022 - 2023 kaikki vuonna 2016 syntyneet. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus. Yksityisissä päiväkodeissa järjestettävän esiopetuksen lisäksi tarvittavaan varhaiskasvatukseen tulee hakea palveluseteli. Palvelusetelipäätökset tehdään elokuussa 2022, kun perheet ovat toimittaneet tuloselvitykset.  

Esiopetukseen 2022 - 2023 ilmoittaudutaan viimeistään 31.1.2022
Esiopetus alkaa 15.8.2022 ja päättyy 2.6.2023. Kunnalliseen ja yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Hakemuksen lisätietoihin voi kirjata ensisijaisen esiopetuspaikkatoiveen, esim. metsäesiopetusryhmän.

Esiopetusryhmät muodostetaan ilmoittautumisajan jälkeen tarkoituksenmukaisiksi. Tarvittaessa joihinkin yksiköihin muodostetaan pienennettyjä esiopetusryhmiä. Mikäli ilmoittautuneita on vähän, ryhmää ei välttämättä muodosteta kaikkiin alla oleviin paikkoihin. 

Kuopiossa toimii neljä kunnallista metsäesiopetusryhmää. Kotaryhmät toimivat Länsi-Puijon, Puijonlaakson ja Saaristokaupungissa Uppo-Nallen päiväkodin yhteydessä. Esikouluikäisten metsäryhmätoiminta tapahtuu pääsääntöisesti luonnossa päiväkodin läheisyydessä. Ryhmän tukikohtana toimii kota. Lapset valitaan ryhmään hakemusten ja ryhmään soveltuvuuden perusteella.

Kristillisen yhtenäiskoulun ja Steiner koulun järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan suoraan koululle.


Luettelo Kuopion kaupungin esiopetuspaikoista toimintavuonna 2022-2023 on tässä. 


Nykyiset asiakasperheet


Uudet asiakasperheet

 

 

Päätös esiopetuksesta
Esiopetuspäätökset toimitetaan perheille 31.3.2022 huoltajien valinnan mukaan sähköisenä tai paperisena.

Sähköiset päätökset ovat nähtävillä sähköisissä asiointipalveluissa  (Asioi verkossa > Meidän perhe / perheentiedot).

Asenna Tieto Edu -sovellus ilmoittaaksesi lapsen esiopetus- ja varhaiskasvatusajat ja lukeaksesi esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvät tiedotteet.
Edlevon tiedote vanhemmille (pdf)

Jos lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi kunnallista varhaiskasvatusta, tulee ennen varhaiskasvatuksen aloittamista

 1. toimittaa varhaiskasvatusaikasopimus päiväkodinjohtajalle / perhepäivähoidonohjaajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimuksen alkamista
  Varhaiskasvatusaikaa koskeva sopimus (pdf)
   
 2. tehdä tuloselvitys sähköisesti verkkopalvelussa 
  Tuloselvitys (sähköinen tuloselvitys)
  Varhaiskasvatusmaksut Kuopiossa (pdf)

Jos tietoja ei ole ilmoitettu, perheelle määräytyy korkein asiakasmaksu. 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Esiopetuksen toimintapäivät Esiopetuksen toimintapäivät

Toimintavuoden 2022-2023 esiopetus alkaa 15.8.2022 ja päättyy 2.6.2023

 • Syysloma 17. -23.10.2022
 • Vapaapäivä ma 5.12.2022
 • Joululoma 19.12.2022 - 8.1.2023
 • Talviloma 6. - 12.3.2023
 • Vapaapäivä pe 19.5.2023

Eskaria etänä Peda.netissä.
Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on tallentanut esiopetuksen toimintavinkkejä Peda.nettiin. Nämä vinkit ovat vapaasti sovellettavissa kotona olevien lasten innostuksen, jaksamisen ja kotoa löytyvien materiaalien mukaan.