Kalatalouden edistäminen

Kaupallinen kalastus


Kuopion kaupungin omistamia vesialueita hyödyntävät monet toimijat. Kalastajat voivat myydä saalistaan vähittäisliikkeisiin tai kalatukkuihin rekisteröidyttyään kaupalliseksi kalastajaksi (ELY-keskus). Kuopiolaisille tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lähikalaa saadaan niidenkin ulottuville, jotka eivät ennätä kalastaa itse lähikalaansa.

Kalastuslaki luokittelee kaupalliset kalastajat toiminnan laajuuden mukaan ryhmiin I ja II. Aiemman lain mukaiset ammattikalastajat ovat nykylain ryhmän I mukaisia kaupallisia kalastajia, joiden liikevaihdon taso ylittää keskimäärin 10.000 euroa. Ryhmän II mukaisilla kaupallisilla kalastajilla on myös oikeus saaliinsa myyntiin, mutta kalastus ei ole yhtä laajaa. Kaupallisilla kalastajilla on oikeus hankkia kalastusluvat myös yli 240 m verkkomäärille ja troolille.

Kuopion kaupungilla on osuuksia useissa osakaskunnissa. Kaupunki voi luovuttaa osakkuuteen perustuvaa kalastusoikeuttaan mm. kaupallisille kalastajille. Muutamien lähellä kaupunkia sijaitsevien osakaskuntien kanssa on tehty sopimus luovutettavien pyydysyksiköiden määrästä ja muista käytännön asioista.

Mikäli kalastajalle ilmenee tarvetta päästä osakaskunnan vesialueille, kaupunki voi tarvittaessa selvittää, voisiko kaupunki ja osakaskunta päästä sopimukseen kaupungin osuuksiin perustuvan kalastusoikeuden luovuttamisesta kalastajille. Vesienhoidon nykyongelma on yleensä se, että kalaa ei kalasteta riittävästi, jolloin vesien tila heikkenee. Uusien kalastajien pääsy vajaasti kalastetuille kalavesille yleensä parantaa järven tuotantoa ja auttaa sitä pysymään hyväkuntoisena.

Jäähileasema


Kuopion kaupunki ylläpitää Kuopionlahdella jäähileasemaa. Jäähileasemalle on mahdollista saada avain vesialueiden hoitajalta. Korvaus määräytyy käyttöasteen mukaan.

Kalaryssäys-kalamarkkinat


Kuopion Kalaryssäys järjestetään vuosittain syyskuun toisena viikonloppuna. Tapahtuma kerää Kuopion satamatorille vuosittain kymmeniä kauppiaita ja kymmeniä tuhansia markkinavieraita.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Vesialueiden hoitaja
Tino Hovinen
044 718 5516