Kalastusluvat

Lasten kalastuspäivä valkeisella

Yleiskalastusoikeudet

 1. Jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä yhdellä vavalla.
 2. Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 69 vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta yhdellä vieheellä. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa ELY-keskuksen määräämillä kieltoalueilla.

Kaupungin kalastuslupa

Kuopion kaupungin kalastusluvat tilataan nettikaupasta
Luvat – kalakortti.com

Yleiskalastusoikeus ei koske seuraavia kalastusmuotoja, joihin tarvitaan valtion kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa (Kuopion kaupungin vesialueilla):

 • kalastus useammalla kuin yhdellä vavalla
 • kalastus seisovilla pyydyksillä
 • atrain, harppuuna tai sukelluskalastus
 • lippoaminen
 • usean koukun litkakalastus

Kalastuslupien hinnat:

 • Verkkomerkki 5 €/kpl, 30 m verkko
 • Yleismerkki 3 €/kpl, katiskat ja muut seisovat pyydykset, jotka eivät ole verkkoja
 • Vapalupa 8 €/vapa (vuosi), 5 €/vapa (kk)
 • Tuulastus/harppuunalupa 5 €/vuosi

Hintoihin lisätään toimitusmaksu, joka on 1–5 kpl pyydysmerkille 5 €/toimitus ja 6 merkistä lähtien 7 €/toimitus. Ns. mukana pidettävien lupien toimitusmaksu on 2 € alle 19 € loppusummalle ja 3,5 € yli 19 € loppusummalle.

Jos sinulla ei ole nettiyhteyttä, ota yhteyttä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun, valtuustotalon pääaula, Suokatu 42, puh. 017 185 044

Lisätietoa valtion kalastonhoitomaksusta: eraluvat.fi

Kuopion kaupungin vesialueet löydät karttajulkaisuna (Paikkatietoikkuna)

Avaa karttajulkaisuikkuna/mobiiliversio

Paikkatietoikkunan karttajulkaisusta löydät mm. Kuopion kaupungin vesialueet ja veneenlaskupaikat. Karttatasot-kohdasta voit lisätä mm. merikarttasarjan (syvyystiedot) ja muita retkeilypalveluja. Palvelu toimii myös mobiilisti gps-paikannuksella ja avaa kartan sijaintisi perusteella, mutta sitä ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön.

Verkon solmuvälimääräykset

Kalastusalueilla on voimassa seuraavat määräykset:

 • Muikun verkkopyynnissä ei ole solmuvälirajoitusta.
 • Etelä-Kallavedellä (Kallaveden kalastusalue) verkkopyynti on kielletty solmuväliltään alle 55 mm verkoilla yli 10 m syvyisillä vesialueilla. 15.6.–31.7. ei ole verkon solmuvälirajoitusta.
 • Pohjois-Kallavedellä (Pohjois-Kallaveden kalastusalue) verkkokalastus on kielletty solmuväliltään 28–49 mm verkoilla. Talvikalastuksessa verkkopyynti on kielletty solmuväliltään alle 55 mm verkoilla yli 10 m syvyisillä vesialueilla.

Rauhoitetut kalalajit ja -kannat

Asetuksen mukaan rauhoitettuja kaloja Vuoksen vesistössä ovat

 • rasvaevällinen taimen
 • rasvaevällinen järvilohi
 • nieriä syyskuun 1. päivästä marraskuun 30. päivään
 • harjus huhtikuun 1. päivästä toukokuun 31. päivään

  Kalojen alamitat

  • kuha 42 cm
  • harjus 35 cm
  • rasvaeväleikattu järvitaimen 50 cm
  • rasvaeväleikattu järvilohi 60 cm
  • nieriä 60 cm

  Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala on välittömästi laskettava veteen elävänä tai kuolleena. Kalan pituus mitataan leuankärjestä yhteen supistetun pyrstön kärkeen.

  Kalastuksenvalvonta

  Kalastuslupa on esitettävä valtuutensa esittävälle kalastuksenvalvo­jalle. Kalastuksenvalvojalla on oikeus tarkastaa, että vedessä tai veneessä, samoin kuin rannalla tai suojassa olevat pyydykset ovat mää­räysten mukaiset. Kalastuksenvalvojalla on myös oikeus tarkastaa kalastusta harjoittavan oikeus kyseiseen kalastukseen. Tarkastettuun pyydykseen on jätettävä tarkastuksentekijän nimi ja yhteystiedot.

  Kalastuslain ja kaupungin antamien kalastusmääräysten rikkomisesta voi vesialueiden hoitaja kieltää kalastuksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lupamaksua ei suoriteta takaisin.

  Kaupungin vesialueosuudet osakaskunnissa

  Omien vesialueiden lisäksi, joilla on voimassa Kuopion kaupungin kalastusluvat, kaupungilla on myös osuuksia muissa osakaskunnissa. Kaupunki voi luovuttaa kalastusoikeuttaan ilmoituksella, jonka esittämällä voi ostaa kalastuslupia myös osakaskunnan vesialueille.

  Kaupunki on sopinut pyydysmääristä ja ottanut osuuksia käyttöön seuraavien osakaskuntien kanssa:

  • Hirvilahden eteläinen osakaskunta
  • Haurangin-Melaniemen osakaskunta
  • Säyneensalon osakaskunta

  Pyydysmerkkien käyttö ja hinnat

  Pyydysmerkit ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia. Pyydysmerkkien luovutta­minen pyyntikunnan ulkopuolelle on kielletty.

  Pyydykset tulee merkitä siten, että ne ovat myös muiden vesilläliikkujien havaittavissa. Pyydysten merkintään käytettäviä välineitä ei saa asettaa tai jättää veteen ilman pyydyksiä lukuun ottamatta kalastamista jäältä (KL 48 §). Tyhjät merkit kalastuksenvalvoja poistaa kalastuksenvalvonnan yhteydessä. Heitteille jätetyt tai hylätyt kalastusvälineet kalastuksenvalvoja poistaa vedestä.

  Pyydysmerkkien katoamisesta ja löydetyistä merkeistä on heti ilmoi­tettava kalataloustoimistoon. Löydettyjä merkkejä ei saa käyttää.

  Pyydysmerkit toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

  Yhteystiedot

  Tino Hovinen

  vesialueiden hoitaja