Kiitos kaveruudelle

Kuopion kaupungin yhtenä hyvinvointitavoitteena on, että ketään ei kiusata. Kaupungissa toimii moniammatillinen kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen työryhmä, jossa pohditaan erilaisia tapoja ennaltaehkäistä kiusaamista ja puuttua kiusaamiseen sekä harjoitella kaveritaitoja.

Työryhmä toteuttaa vuosittain mm. Koulu- ja päiväkotirauhan julistuksen elokuun lopussa (katso täältä kaikki julistukset). Tapahtuma muistuttaa kaikkia siitä, että jokainen päivä on kaveripäivä ja ketään ei kiusata!

Vuoden 2022 koulu- ja päiväkotirauha julistettiin perjantaina 26.8.2022 klo 10! Tilaisuuden voi katsoa tallenteena osoitteessa: https://youtu.be/uKc_pozxmm0

Kiitos kaveruudelle -draamatoiminta

Draamatoiminnan avulla edistetään lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja kaveritaitoja koulussa ja sitä kautta ennaltaehkäistään kiusaamistilanteiden syntyä. Toiminta sisältää draamakasvattajan ohjaamia työpajoja 5.-6. luokille, koulutuksia ja Kiitos kaveruudelle -käsikirjan (pdf). Käsikirjan oheismateriaalina ovat kuopiolaisen graafikko-kuvittaja Elli Vähäkankaan piirtämät Pähkä ja Kamu -tunnetilakortit (pdf), jotka voi tulostaa omaan käyttöön.

Yläkoulun opettajille on työstetty myös toiminnallisia ja draaman työtapoja soveltava opas "Kokeillaan itse - Opas draaman työtapojen käyttöön yläkouluopetuksessa"(pdf).

Työryhmä on toteuttanut myös vanhemmille suunnatun materiaalin "Kiusaamiseen puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy - Ohjeita vanhemmille"(pdf).

Myös Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksessa on tehty ja v. 2018 päivitetty ”Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma”(pdf).

Sisimpäni - Within me -lyhytelokuva kertoo nuorten paineista, mutta antaa myös toivoa

Sisimpäni – Within me -lyhytelokuva kertoo kolmen nuoren tarinan, jotka kätkevät sisimpäänsä asioita, joita eivät kykene näyttämään muille. Ajan myötä asioista kuitenkin muodostuu liian suuri taakka ja ne alkavat heijastua nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Sisimpäni - Within me näyttää nuorten oman näkökulman tämän ajan paineista koti- ja kouluympäristössä sekä antaa toivoa muutokseen.

Katso elokuva YouTubesta: https://www.youtube.com/watch?v=IKdNNus1_44

Lyhytelokuva on toteutettu Kuopion Nuorisovaltuuston nuorten ja Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan palvelujen ammattilaisten yhteistyönä kevään 2022 aikana. Lyhytelokuvan toivotaan herättävän keskustelua ja vaikuttavan!

Lisätietoja: draamakasvattaja Anni Marin, 044 718 23 80, anni.marin(at)kuopio.fi
#sisimpäni #withinme

"Mitä jos...?" -lyhyt elokuva ja materiaali puheeksi ottamisen tueksi

Jynkänlahden koulun tukioppilaiden lyhytelokuva ”MITÄ JOS…?” on tuotettu moniammatillisena yhteistyönä Kuopiossa vuonna 2021 kiusaamisen ehkäisemiseksi. Lyhytelokuvan tarkoituksena on herättää ajatuksia siitä, kuinka pienetkin sanat ja teot voivat vaikuttaa ihmisten elämään. Video on kaikkien hyödynnettävissä kiusaamisen puheksioton välineenä. 

Linkki videoon: Mitä Jos... Lyhytelokuva kiusaamisen ehkäisemiseksi (tekstitetty) - YouTube

Videon pohjalta nuorten tuottama puheeksioton materiaali. Materiaalin avulla voit käydä keskustelua kiusaamisesta ryhmän kanssa. 

Pähkä ja Kamu

Puijon metsän siimeksestä kaivautui esiin iloinen parivaljakko – liito-orava Pähkä ja viitasammakko Kamu (pdf). Liekö kevätaurinko heidät jo herättänyt? Nämä kaverukset haluavat olla kaikkien lasten kavereita ja kannustavat kaikkia lapsia olemaan myös keskenään kavereita. Kuopiolaiset suojelevat Pähkää ja Kamua Puijon metsissä heidän uhanalaisuutensa vuoksi, ja nyt Pähkä ja Kamu haluavat puolestaan suojella kaikkia lapsia Kuopiossa kiusaamiselta.

Pähkä ja Kamu ovat erilaisia ja silti parhaat ystävät. He pitävät ulkona liikkumisesta ja kaikenlaisista kilpailuista Puijon metsissä. Pähkä ja Kamu kutsuvat myös kaikki lapset liikkumaan ja löytämään omat vahvuutensa!

Pähkää ja Kamua voi nähdä erilaisissa lasten tapahtumissa ja kaveruuteen kannustavissa viesteissä.

Kuopion Ankkuri-ryhmä

Kuopiossa toimii Ankkuri-ryhmä, joka tekee ennalta ehkäisevää työtä nuorten rikoksentekijöiden sekä heidän perheidensä kanssa. Varhainen ja nopea puuttuminen kaikkiin lasten ja nuorten tekemiin rikoksiin estää rikoskierteen syntymisen ja sitä kautta nuorten syrjäytymisen yhteiskunnasta.

Ankkurin tärkein tehtävä on ennalta ehkäistä lasten ja nuorten rikoskierteen syntyminen puuttumalla lapsen tekemään ensimmäiseen rikokseen sekä ohjata lapsi pitkäkestoisen tuen ja asiakkuuden piiriin.

Lisätietoja Kuopion Ankkuri-ryhmästä: https://ankkuritoiminta.fi/ankkuritoiminta-eri-poliisilaitoksilla#ita-suomi

Sankarikaveri puuttuu!

Sankarikaveri (pdf) on sellainen tyyppi, joka uskaltaa ja haluaa puuttua kiusaamiseen aina, kun sellaista kohtaa. Meistä jokainen, niin lapset kuin aikuisetkin, voi pukea ylleen sankarikaveriviitan ja täydentää kasvonsa kuvaan – sankarikaveri puuttuu!

Draamakasvattaja Anni Marinin ja liikunnanohjaaja Laura Korhosen tekemä "Sankarikaveri - Koulutuspaketti kiusaamisen tunnistamiseen ja puuttumiseen"(pdf) on tarkoitettu Sankarikaveri-kouluttajien, opettajien ja ohjaajien käyttöön käsittelemään kiusaamisista lasten ja nuorten kanssa. Koulutuspaketin avulla herätellään lasten ja nuorten sankarikaveruutta eli kasvatetaan, rohkaistaan ja tuetaan puuttumaan kiusaamiseen. Materiaalia voi käyttää koulussa sekä harrastus- ja vapaa-ajantoiminnassa.

Kaupungin nettisivulle on kerätty sankaritarinoita Sankarikavereista, jotka ovat puuttuneet kiusaamiseen ja olleet erityisen hyviä ystäviä heikommille. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät voivat myös mielellään käyttää Sankarikaveri-materiaalia aiheen esiin nostamiseksi vaikkapa värityskuvina tai ilmoitustauluilla.

Yhteystiedot Yhteystiedot