Luonnon monimuotoisuusohjelma


Monimuotoinen luonto rehevine luontoineen ja puhtaine järvineen on Kuopion rikkaus.  Luonnonläheinen ja puhdas ympäristö onkin kirjattu yhdeksi Kuopion strategian perusteista.

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkea elollisen luonnon monipuolisuutta, elämän koko kirjoa.

Monimuotoisuus on terveellisen ja viihtyisän elinympäristön perusta, josta on ihmiselle myös selkeää taloudellista hyötyä. Huoli monimuotoisuuden köyhtymisestä on ajankohtainen juuri nyt, sillä maapallon luonnon monimuotoisuus on viimeisen 40 vuoden kuluessa huvennut peräti 27 %. Euroopan lajeista noin neljänneksen arvioidaan olevan vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Monimuotoisuusohjelma on laadittu yhteistyössä kaupungin toimijoiden ja joidenkin ulkopuolisten tahojen kanssa. Ohjelma koostuu yleistavoitteista, jotka toteuttavat valtakunnallisen monimuotoisuusstrategian tavoitteita. Kullekin yleistavoitteelle on määritelty omat toimenpiteensä, joita toteutetaan muun muassa maankäytön suunnittelussa sekä viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa.