Luonnonmuistomerkit

Ukko-Loden puu

Luonnonmuistomerkki on suojeltu luonnonmuodostuma. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen tai tieteellisen merkityksen vuoksi. Tällainen voi olla esimerkiksi erikoinen puuyksilö tai geologinen kohde, esimerkiksi siirtolohkare, luola tai hiidenkirnu. Luonnonmuistomerkiksi voidaan rauhoittaa myös lähde tai harvinainen kasviesiintymä. Koska luonnonmuistomerkit ovat rauhoitettuja, niiden vahingoittaminen ja turmeleminen on kielletty. 

Useimmat Kuopion alueen luonnonmuistomerkeistä ovat suuria ja näyttäviä tai muutoin erikoisia puita tai siirtolohkareita. Kuopiossa rauhoitettuja luonnonmuistomerkkejä on kaikkiaan muutamia kymmeniä, joista valtaosa sijaitsee yksityisten omistamilla maa-aluilla. Kuopion kaupungin omistamilla maa-alueilla niitä on tällä hetkellä 5 kpl, jotka on esitelty alla. 

Hietasalon lehmus

Vanha lehmus Hietasalon saaressa, uimarannan tuntumassa. Rauhoitettu juuristoineen vuonna 1961 tiettävästi Kuopion suurimpana luonnonvaraisena metsälehmuksena. 

Särkiniemen siirtolohkareet

Maisemallisesti merkitykselliset kalkkikiviset siirtolohkareet Särkiniemen kaupunginosassa Lohkaretien alkupäässä (4 kpl) ja Särkiniemen koulun pihassa (1 kpl). Lohkareet ovat maisemamerkityksen lisäksi kasvitieteellisesti arvokkaita, koska niillä kasvaa harvinaisia, kalkkia suosivia sammalia. 

Savilahden mänty

Maisemallisesti merkittävä tienvarsimänty Savilahdessa 5-tien tuntumassa. Mänty on suuri, kymmenhaarainen ja rauhoitettu juuristoineen vuonna 1974, puun ollessa tuolloin jo lähes 300-vuotias.  

Harjulan männyt

Harjulan rinteessä sijainneet kaksi mäntyä, jotka rauhoitettu juuristoineen vuonna 1974 maisemallisesti merkittävinä kohteina. 

Näistä männyistä vanhempi, tunnetaan myös Ukko Loden mäntynä. Puu sai kuorma-auton törmäyksestä vaurioita ja vuonna 2005 puu kaadettiin yleisen turvallisuuden vuoksi. Noin 250-vuotiaaksi päässeen puuvanhuksen tarina sai jatkoa, kun sen latva ”istutettiin” uuteen paikkaan Niittylahden ulkoilualueen parkkipaikan kupeeseen, Carl Loden aikoinaan omistamille maille.  

Toinen männyistä on edelleen paikallaan Harjulan rinteessä. 

Vehmasmäen mänty

Vanha mänty Karhumäessä. Mänty on rauhoitettu juuristoineen vuonna 1979. Rauhoituspäätös on tehty nimellä Vehmasmäen mänty. 

Yhteystiedot

Anniina Le Tortorec

Ympäristönsuojelusuunnittelija

Kalle Ruokolainen

Luonnonsuojelusuunnittelija