Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelulla on Kuopiossa pitkät perinteet. Puijon luonnonsuojelualue oli perustamisensa aikaan (1928) yksi Suomen ensimmäisistä luonnonsuojelualueista. Myös Korkeakosken ja Pisan ydinalueita on suojeltu jo kauan. Korkeakoskelle ensimmäinen suojelualue perustettiin vuonna 1947 ja Pisalle vuonna 1963. 

Luonnonsuojelualueet edustavat monipuolisesti eri luontotyyppejä mm. vanhoja luonnonmetsiä, lehtoja, soita ja lintujärviä. Osa alueista on suojeltu siellä kasvavien uhanalaisten lajien vuoksi. 

Kuopion kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden pinta-ala on runsaat 700 ha. Tämän lisäksi kaupunki on myynyt valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin noin 46 ha metsämaata.  

Merkittävimpiä kaupungin joko kokonaan tai suurelta osin omistamia luonnonsuojelualueita ovat Puijon (215 ha), Kolmisoppi-Neulamäen (230 ha) ja Vanuvuoren (125 ha) vanhat metsät. Kaikki kolme aluetta kuuluvat myös EU:n Natura-verkostoon.  

Kuopion alueella on myös lukuisia yksityisten tahojen ja valtion omistamia luonnonsuojelualueita. Yksityismailla sijaitsevista luonnonsuojelualueista saa tarvittaessa tietoa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Valtion omistamia luonnonsuojelualueista tietoja antaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Liiku luonnon ehdoilla  

Luonnonsuojelualueita perustetaan alueille, joissa on erityisiä luontoarvoja, kuten uhanalaisia tai harvinaisia luontotyyppejä ja lajistoa. Alueita suojellaan, jotta ne säilyisivät jatkossakin.  

Noudatathan alla olevia ohjeita luonnonsuojelualueilla liikkuessasi: 

-Vältä maaston kulumista ja pysy merkityillä reiteillä ja olemassa olevilla poluilla.  

-Tulenteko on sallittu vain virallisilla nuotiopaikoilla.  

-Metsäpalovaroituksen ollessa voimassa, tulta ei saa tehdä ollenkaan. 

-Tuo roskat pois mukanasi.  

-Pidä lemmikit kytkettyinä. 

Alle on listattu kaupungin omistamat luonnonsuojelualueet

Yhteystiedot

Anniina Le Tortorec

Ympäristönsuojelusuunnittelija

Kalle Ruokolainen

Luonnonsuojelusuunnittelija