Maaperätutkimukset


Kuopion kaupunki tilaa maaperätutkimuksia ainoastaan kaupungin omiin hankkeisiin, mm. kaavoitusta ja katusuunnittelua varten. Tehtyjen maaperätutkimusten tulokset on tallennettu kaupungin pohjatutkimustietokantaan 1980-luvun loppupuolelta lähtien.

Kaupungin toimesta ei tehdä tonttikohtaisia maaperätutkimuksia, koska niiden teettäminen kuuluu tontille tulevalle toimijalle tai rakennuttajalle. Kaupungin toimesta tehtyjen maaperätutkimusten tietokantaan tallennettuja tuloksia luovutetaan kuitenkin myös rakentajille. Tutkimustuloksista on hyötyä tontin valinnassa ja rakennushankkeen suunnittelussa.

Tietokannassa on tällä hetkellä yli 46 000 tutkimuspistettä yksittäisistä kairauksista ja maanäytteenottopisteistä sekä pohjavesihavaintoputkista. Lisäksi joiltakin alueilta on laadittu kaavoituksen lähtötiedoiksi maaperäkarttoja ja rakennettavuuskarttoja.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kunnallistekninen suunnittelu
Maaperäinsinööri
Marja Martikkala
044 718 5593
marja.martikkala(at)kuopio.fi