Pitäjäraadit


Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuopion kaupungin valmisteleman lähidemokratiamallin mukaisesti Kuopion kaupungin kuntaliitosalueille (Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski) perustetaan Pitäjäraadit.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Pitäjäraatien toiminta käynnistetään uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien. Pitäjäraadit  valitaan alueellisissa pitäjäkokouksissa heti kunnallisvaalien jälkeen.

Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.