Pitäjäraadit


Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuopiossa toimii kuusi pitäjäraatia, jotka on perustettu kaupungin kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Pitäjäraatien toiminta käynnistettiin uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien. Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Pitäjäraatien toimintasääntö (pdf)

Lisätietoa pitäjäraadeista:

Aluekoordinaattori Liisa Jokela, puhelin 044 718 8922, liisa.jokela(at)kuopio.fi

Uudet pitäjäraadit ovat aloittaneet


Uudet pitäjäraadit valittiin pitäjäkokouksissa (pdf) su 28.4.2019. Lähidemokratiajaosto on vahvistanut uudet pitäjäraadit (pdf), joiden toimikausi kestää 1.6.2019 - 31.5.2021.

uopion maaseutualueiden liikenteen ja liikkumisen käyttäjäkysely ”Wossikka” avoinna 17.4.-10.5.2020

Kuopion maaseutualueiden liikenteen ja liikkumisen käyttäjäkysely ”Wossikka” avoinna 17.4.-10.5.2020

Liikennekysely Wossikka avautui perjantaina 17.4.2020 osoitteessa https://my.surveypal.com/Pitajaraatien-liikkumisen-kysely---netti. Kyselyssä kartoitetaan maaseutualueiden asukkaiden sekä muiden käyttäjien liikennepalvelujen tarvetta sekä arvoja ja asenteita liikkumista ja julkista liikennettä kohtaan. Kysely toteutetaan monimuotomallilla: perustana on sähköinen kysely, jota täydennetään erilaisilla pitäjäraatialuekohtaisilla paperisen kyselyn tavoilla, esimerkiksi postin välityksellä. Paperikaavakkeet jaettiin alueille viikolla 17. Kyselyn toteuttajana on Kuopion maaseutualueilla toimivat pitäjäraadit.

Kysely päättyy sunnuntaina 10.5.2020. Kyselystä saatavia tuloksia hyödynnetään maaseudun liikennepalveluja kehittävässä kumppanuuspöytätyössä. Kumppanuuspöydässä ovat edustettuna pitäjäraatien lisäksi mm. kaupungin joukkoliikenne ja liikennepalveluja kehittävät tahot, palveluntarjoajia, ELY-keskus sekä Kela. 


Lisätiedot:

Linkkejä Linkkejä