Pitäjäraadit


Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuopiossa aloittaa toimintansa vuonna 2017 kuusi Pitäjäraatia, jotka perustetaan kaupungin kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Pitäjäraatien toiminta käynnistetään uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien. Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Ensimmäinen Pitäjäkokous 23.4.2017

Ensimmäiset Pitäjäkokoukset järjestettiin kaikilla kuudella alueella samanaikaisesti sunnuntaina 23.4.2017. Kokouksessa valittiin pitäjäraadit, joihin tuli 5-10 jäsentä ja heille varajäsenet.

Pitäjäraatien kokoonpanot

 

Lisätietoa Pitäjäraadeista:
Aluekoordinaattori Liisa Jokela, puhelin 0447 188922
Kehityspäällikkö Mirja Wihuri, puhelin 0447 185052

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi