Pysäköinninvalvonnan lomakkeet

Virhemaksupäätöksen oikaisuvaatimus

Jos pysäköintivirhemaksua koskeva päätös on mielestänne aiheeton, teillä on oikeus 30 päivän aikana tiedoksisaannista tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Kätevimmin oikaisuvaatimuksen voi tehdä verkkopalvelussamme, sisäänkirjautuminen palveluun tapahtuu virhemaksun asianumerolla sekä ajoneuvon rekisteritunnuksella.

Tilapäisen pysäköintiluvan hakeminen perhejuhlien ajaksi

Väliaikaista pysäköintilupaa voi hakea Kuopion kaupungilta perhejuhlia ja muita vastaavia, lyhytkestoisia tilaisuuksia varten. Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen tilaisuutta, koska luvan käsittely vie n. 3 arkipäivää.

Pysäköintilupahakemuksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy täältä tai kaupungin verkkosivuilta 'Asioi verkossa' valikosta. Pysäköintilupahakemus löytyy myös .pdf -lomakkeena sivuston oikeasta laidasta ja sen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen:

pysakoinninvalvonta@kuopio.fi

Lupapäätöksen yhteydessä toimitetaan hakijalle myös ohjeet, johon velvoitamme tutustumaan. Tieto päätöksestä menee myös Itä-Suomen poliisille.

Ilmoita muutosta ennakkoon

Pysäköinninvalvonta pyrkii ottamaan huomioon mahdolliset pysäköintitarpeet muuton yhteydessä tapahtuvasta lyhytkestoisesta pysäköinnistä ja ilmoittamalla muutosta ennakoon voidaan varmistaa joustava toiminta. Muuton yhteydessä pysäköinnin on lähtökohtaisesti tapahduttava tonttialueella ja muutoinkin pysäköintisäännösten mukaisesti eikä pysäköinti saa aiheuttaa oleellista haittaa muulle liikenteelle, tienkäytölle, jalankulkijoille tai pyöräilijöille. Pelastustiet on säilytettävä vapaana. Ajoneuvon kuljettajan on oltava ajoneuvon läheisyydessä. Kuormauksen päätyttyä ajoneuvo tulee välittömästi pysäköidä säännösten mukaisesti.

Ilmoituksen muutosta voi tehdä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy täältä tai kaupungin verkkosivuilta 'Asioi verkossa' valikosta.

Maksuautomaatin vikailmoitus

Kuopion Pysäköinti Oy vastaa pysäköintipalveluista Kuopiossa.

Maksuautomaatin ollessa vikatilassa on ensisijaisesti käytettävä muita maksutapoja. Maksutavat ovat: kolikko, korttimaksu, mobiilimaksu tai viereinen automaatti. Mikäli maksua ei voi suorittaa, tulee pysäköinti tehdä toiseen paikkaan. Kuopion kaupungin katualueella on käytössä mobiilimaksu EasyPark tai ParkMan -sovelluksia käyttäen, joiden sisällöstä ja toiminnasta lisätietoa löytyy sovellusten toimittajien omilta sivuilta. Maksuautomaatin vikatila ei oikeuta pysäköimään maksutta.

Maksuautomaatin vikailmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy täältä tai kaupungin verkkosivuilta 'Asioi verkossa' valikosta.

Ilmoitus luvattomasta pysäköinnistä tonttialueella

Tonttialueen pysäköintijärjestelyt ovat aina tontin omistajan/haltijan päätettävissä, joten pysäköinnin on tapahduttava tämän laatimien sääntöjen sekä liikennemerkkien mukaisesti. Laki edellyttää, että tonttialueen valvonta tapahtuu ainoastaan sopimukseen tai erilliseen pyyntöön perustuen. Pyynnön luvattomasta pysäköinnistä voi tehdä tällä lomakkeella ja ilmoituksen tekijän on oltava tontin omistaja/haltija tai tämän valtuuttama edustaja. Yksityishenkilön tekemää ilmoitusta ei käsitellä.

 

Pysäköinninvalvonnan lomakkeet