Tontinluovutuskilpailussa asuntotontti Kuopion Särkiniemessä


Kuopion kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun Särkiniemessä Halmetiellä sijaitsevasta asuntotontista. Tontin pinta-ala on 7561 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 3024 k-m². Tontti sijaitsee asemakaavan mukaisella asuinpientalojen korttelialueella. Tontin osoite on Halmetie 10.

Kilpailun tavoitteena on valita tontille tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisen suunnitelman toteuttaja, jolle tontti varataan ja vuokrataan. Toteuttaja valitaan ehdotusten laatuarvioinnin perusteella. Kilpailuehdotusten on oltava perillä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa viimeistään 7.8.2017 klo 12.00 kilpailuohjelmassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kilpailussa sekä tontin varaamisessa ja vuokraamisessa noudatetaan kilpailuohjelmassa annettuja sääntöjä ja ehtoja.

Kilpailuaineisto:

Rivi- ja kerrostalotontit


Kaupunki luovuttaa rivi- ja kerrostalotontteja pääosin tapauskohtaisen harkinnan ja neuvottelun mukaan ottaen huomioon mm. kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet sekä rakennussuunnitelmien laadun. Tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla. Erityistä arvoa ja kysyntää omaavat tontit (mm. rantatontit, ydinkeskusta) luovutetaan pääasiassa julkisilla hinta- tai laatukilpailuilla.

Keskeisellä kaupunkialueella kaupungilla on vapaita vuokrattavia kerrostalotontteja Rautaniemessä, Pirtissä ja Petosella. Vuokrattavia rivitalotontteja on Rautaniemessä, Savolanniemessä, Pirtissä ja Hiltulanlahdessa.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Tonttipäällikkö
Jarkko Meriläinen
044 718 5531
jarkko.merilainen(at)kuopio.fi