Tarkastuslautakunta


Kuopion kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

  • valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat

  • arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla

  • arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää

  • huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta

  • valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi

  • valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi

Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja ottaa kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen.

Tarkemmin tarkastuslautakunnan tehtävistä ja raportoinnista määrätään Kuopion kaupungin hallintosäännön 84 §:ssä.

 

Kuopion tarkastuslautakunta


Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä tarkastussihteeri.

Puheenjohtaja
Hilkka Kontiainen, sd. (Tanja Airaksinen)

Varapuheenjohtaja
Taisto Toppinen, kok. (Jussi Hakala)

Jäsenet

Kalle Keinänen, vas. (Veijo Kukkonen)

Jouko Lösönen, kesk. (Jaakko Leskinen)

Ari Paanala, vihr. (Iiro Väisälä)

Kaija Räsänen, ps. (Teija Savolainen-Lipponen, sin.)

Minna Sahlberg, kd. (Hanna Happonen)

Kokouslistat Kokouslistat

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastuslautakunnan kokoukset

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo 14.00:

torstai 8.8.2019
torstai 22.8.2019
torstai 12.9.2019
tiistai 24.9.2019
keskiviikko 2.10.2019
torstai 24.10.2019
torstai 14.11.2019
maanantai 25.11.2019
torstai 12.12.2019

Arviointikertomukset Arviointikertomukset

Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017
Arviointikertomus 2016
Juankosken arviointikertomus 2016
Arviointikertomus 2015
Arviointikertomus 2014
 

Tilintarkastuskertomukset Tilintarkastuskertomukset

Tilintarkastuskertomus 2018
Tilintarkastuskertomus 2017
Tilintarkastuskertomus 2016
Juankosken tilintarkastuskertomus 2016
Tilintarkastuskertomus 2015
Tilintarkastuskertomus 2014
 

Tarkastustoimi Tarkastustoimi

Tarkastustoimisto
Tilintarkastaja
Tietojensaantioikeus
Toimintasääntö (pdf)