Tarkastuslautakunta


Kuopion kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

  • valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat

  • arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kaupungin konsernissa

  • huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta

  • jos kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä

  • valmistella kaupunginvaltuustolle tilintarkastajan valinta

Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja ottaa kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen.

Tarkastussäännön  mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Lautakunnan tulee myös seurata tarkastustoimintaa ja tehdä sitä koskevia kehittämisehdotuksia.

Kuopion tarkastuslautakunta


Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä tarkastussihteeri.

Puheenjohtaja
Anna Hartikainen, kesk. (Johanna Ahonen)
suunnittelija

Varapuheenjohtaja
Marja Berg, vihr. (Veera Willman)
LT, radiologi

Jäsenet

Pirjo Hentelä-Aho, sd. (Pirjo Simonen)
toiminnanjohtaja

Kalle Keinänen, vas. (Erkki Virtanen)
herastuomari, sähköasentaja

Keijo Laukkanen, kd. (Markku Huttunen)
päihdetyöntekijä

Ate Savolainen, ps. (Risto Lappalainen)
perhehoitaja, ent. yrittäjä

Pirkko-Liisa Piironen, kok. (Riitta Korhonen)
sairaanhoitaja

Maaningan edustaja 1.1.2015 alkaen
Aarne Blom (Kai Valta)

Juankosken edustaja 29.8.2016 alkaen
Pentti Rissanen (Pekka Vartiainen)

Kokouslistat Kokouslistat

Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastuslautakunnan kokoukset

keskiviikkona 11.1.2017
torstaina 19.1.2017
keskiviikkona 25.1.2017
keskiviikkona 15.2.2017
keskiviikkona 22.2.2017
keskiviikkona 15.3.2017
maanantaina 27.3.2017
torstaina 13.4.2017
keskiviikkona 26.4.2017
keskiviikkona 3.5.2017
maanantaina 8.5.2017