Tarkastuslautakunta


Kuopion kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

  • valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat

  • arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla

  • arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää

  • huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta

  • valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi

  • valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi

Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja ottaa kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen.

Tarkemmin tarkastuslautakunnan tehtävistä ja raportoinnista määrätään Kuopion kaupungin hallintosäännön 84 §:ssä.

Kuopion tarkastuslautakunta 2021 - 2025


Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä tarkastussihteeri.

Puheenjohtaja
Taisto Toppinen, kok. (Ilkka Hirvonen)

Varapuheenjohtaja
Anne Paulo-Tuovinen, vihr. (Sanna Mertanen)

Jäsenet

Tanja Airaksinen, sd. (Marja Leena Keinänen)

Jari T. Korhonen, kesk. (Tuomo Rissanen)

Jukka Littunen, ps. (Jarmo Auvinen)

Laura Meriluoto, vas. (Maija Hartikainen)

Heli Norja, kd. (Teija Airaksinen)

Jani Sinervirta, liik. (Teemu Soini)

Kokouslistat Kokouslistat

Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastuslautakunnan kokoukset

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin:
torstai 13.1.2022 klo 14
torstai 10.2.2022 klo 14
maanantai 28.2.2022 klo 9
torstai 17.3.2022 klo 14
keskiviikko 30.3.2022 klo 12
torstai 7.4.2022 klo 14
torstai 14.4.2022 klo 9 peruttu
torstai 21.4.2022 klo 14
torstai 19.5.2022 klo 14
torstai 2.6.2022 klo 14
torstai 16.6.2022 klo 14