Terve Kunta -verkosto


Terve Kunta -verkosto kehittää ja arvioi verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja toimintamuotoja paikallisella tasolla sekä tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista kuntien ja seutukuntien välillä ja valtakunnallisesti.  Terve Kunta -verkoston koordinoijana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Terve Kunta -verkosto järjestää vuosittain Terve Kunta -päivät, joiden tavoitteena on tehdä näkyväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja niiden toteutumista sekä tukea ammatillista osaamista. Terve Kunta -verkoston jäsenkunnat ovat sitoutuneet toteuttamaan WHO:n Healthy Cities -ohjelman tavoitteita. Suomen Terve Kunta -verkosto kuuluu eurooppalaiseen WHO:n Healthy Cities -verkostoon ja toimii yhteistyössä Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n kanssa.

Kuopion kaupunki on ollut mukana valtakunnallisessa Terve Kunta -verkostossa vuodesta 2000 alkaen. Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen toimi kansallisen Terve Kunta -verkoston puheenjohtajana vuoteen 2014. Tämän jälkeen kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä ja vuodesta 2017 lähtien Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas.

Kuopion Terve Kunta -toiminta


Kuopion Terve Kunta -verkoston paikallista toimintaa koordinoi kaupungin hyvinvointiryhmä. Ryhmän tavoitteena on edistää kuopiolaisten hyvinvointia varmistaen, että hyvinvointiin vaikuttavat fyysiset ja sosiaaliset elinolot ja hyvinvointia tukevat palvelut ovat kuopiolaisten tarpeiden mukaiset.

Terve Kunta -kriteerit

Terve Kunta -verkosto jäsenkunnan/seutukunnan sitoutuminen
 

 • Terveyden edistämisen vastuu kuuluu kunnassa ylimmälle johdolle.
 • Verkostoon liittymisestä on ylimmän viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon hyväksyminen:
  • valtuuston tai hallituksen päätös ja seutukunnilta lisäksi seutuhallituksen tms. päätös.
 • Kunta sitoutuu
  • verkoston yhteisesti sopimiin tehtäviin.
  • valmistelemaan ja järjestämään vuorollaan Terve Kunta –verkoston kokouksia.

Hallinnolliset järjestelyt kunnassa
 

 • Kunnassa on eri hallinnonalojen edustajista koostuva Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä/ohjausryhmä.
 • Kunnassa on nimetty terveyden edistämisen koordinaattori/yhdyshenkilö.
 • Terve Kunta -toimintaan on nimetty vastuullinen luottamushenkilö.
 • Terve Kunta -toiminnalle on osoitettu riittävät resurssit.

Toiminta kunnassa
 

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia on valmisteltu useiden hallinnonalojen yhteistyönä. Strategian toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut ovat osa kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
 • Kunnassa on kunnan omaa Terve Kunta -toimintaa ohjaava toimintasuunnitelma, jonka toteutumisesta raportoidaan kansalliselle verkostolle vuosittain.
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimintaa seurataan ja arvioidaan kansallisessa verkostossa sovitulla tavalla.

Kansallisessa verkostossa toimiminen
 

 • Kunta osallistuu kansallisen verkoston työkokouksiin, myös etäyhteydellä on mahdollista osallistua.
 • Kunnan nettisivuille on laadittu verkoston toiminnasta kertovat, säännöllisesti päivitettävät Terve Kunta -kotisivut.

Lisätietoa Lisätietoa

Lisätietoa Terve Kunta verkostosta.
THL:n Terve Kunta verkoston sivut

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion Terve Kunta yhdyshenkilöt:

Terve Kunta -verkoston puheenjohtaja
Palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas

Hyvinvointikoordinaattori
Tanja Tilles-Tirkkonen
puh: 044 718 2506
Email: etunimi.sukunimi(a)kuopio.fi