Kaupungin metsät


Kuopion kaupunki omistaa kaupungin lähiympäristön sekä saariston tärkeimmät metsäalueet. Näitä ovat Puijon alue, Neulaniemi, Jynkkä-Petonen, Niittylahti ja Keski-Kallaveden saaristo. Kaupungin koko metsäomaisuus on noin 12 500 ha, puuvaranto noin 2 milj. m³.

Kaupungin metsäomaisuutta hoidetaan metsille laaditun monikäyttöpainotteisen metsien käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksellä kaupungin metsistä hakataan 40–45 000 k-m³:ä puuta vuodessa. Metsien monikäyttösuunnitelma on kuitenkin ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta puustopääoman kasvua ja luonnon monimuotoisuutta suosivaa.

Ensimmäinen metsien hoitosuunnitelma on jo vuodelta 1882. Nykyistä metsäsuunnitelmaa ollaan parhaillaan uusimassa.

Metsien hoidon tavoitteet

 
- Ekologiset, maisemalliset ja luonnonympäristöä koskevat tavoitteet
- Sosiaaliset tavoitteet
- Kulttuurihistorialliset tavoitteet
- Taloudelliset tavoitteet
- Valmistaa tulevia rakentamiskohteita
- Kehittää uusiutuvaa energiatuotantoa kaupungin metsistä

Metsien hoidon tavoitteet (pdf)

Tulevia rakentamiskohteita


Kuopion kaupunkirakenteen taajaan rakennetut alueet ovat kasvaneet 2000-luvulla nopeasti. Metsää avataan rakentamisen vuoksi joka vuosi noin 50–120 ha. Lisäksi tulevia rakennettavia alueita valmennetaan kaavallisia ratkaisuja varten.

Bioenergia


Kuopion kaupunki hyödyntää viheralueilta tulevia uusiutuvia bioenergioita (noin 5000 m³/v) myymällä niitä paikallisille lämpövoimaloille.

Kaupungin osakkuudet yksityisteillä


Kokouskutsut tiekokouksiin, tiedonkeruulomakkeet ja osuuksiin liittyvät maksulaskut tulee toimittaa Maaomaisuuden hallintapalveluille. Kutsun liitteenä tulee olla tiekunnan maksuunpanoluettelo, josta selviävät kaupungin omistamien kiinteistöjen tunnukset, yksiköt, liikennelajit, ja selvitys mahdollisen erityisliikenteen painoluvun määräytymisestä.

Sähköpostiosoite: maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi
Postiosoite:

    Kuopion kaupunki
    Maaomaisuuden hallintapalvelut
    Yksityisteiden kokouskutsuasiat
    PL 1097
    70110 Kuopio

Jätepuun myynti Jätepuun myynti

Metsästä kerättävän jätepuun hinta on 2 euroa / m³.

Keräysluvat:
puisto- ja viheralueet:
Jukka Laukkanen, 044-718 5069

metsäalueet:
Heikki Soininen, 044-718 5269

Maksun vastaanotto:
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, valtuustotalo, Suokatu 42

Ulkoilu ja virkistys Ulkoilu ja virkistys

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Maaomaisuuden hallintapalvelut
Metsät ja vesialueet

Metsätalousinsinööri
Heikki Soininen
044 718 5269
- metsänhoito- ja hakkuusuunnitelmat

Metsätyönjohtaja
Markku Immonen
0500 576 752
- huvilapalstojen puustot
- metsänhoito- ja hakkuusuunnitelmat

Kaupunginmetsänhoitaja
Seppo Jauhiainen
0400 577 330
- metsästysasiat

Vesialueiden hoitaja
Tino Hovinen
044 718 5516
- kaupungin yksityistieosakkuudet

Valvoja
Jukka Laukkanen
044 718 5069
- asemakaava-alueiden metsät