Kuopion koordinaatisto


Kuopion kaupunki käyttää kansallisia tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä, jotka perustuvat julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (Juhta) suosituksiin. Se helpottaa paikkatietojen käyttöä kansallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Kuopion korkeusjärjestelmänä on N2000 ja karttaprojektiona ETRS-GK27, joissa myös paikkatietoaineistojen luovutukset pääsääntöisesti tapahtuvat.

Tasokoordinaattijärjestelmä


Aikaisemmin Kuopion kaupungin alueella käytettiin Kuopion omaa tasokoordinaattijärjestelmää, joka otettiin käyttöön ennen Kansallista koordinaattijärjestelmää (KKJ). Koordinaatisto perustui vanhaan valtion järjestelmään (vvj).

Korkeusjärjestelmä


Korkeusjärjestelmän muuntaminen tuli välttämättömäksi maan kohoamisen takia. Kuopion keskustassa käytössä olleen N43-korkeusjärjestelmän käyttöönotosta tähän päivään maaperä on noussut noin 382 mm. Kuntaliitostaajamien alueella käytetyn N60-korkeusjärjestelmän ero nykyiseen N2000-korkeusjärjestelmään on 26-30 cm.

N43-korkeusmallin mukaiset korkeudet muutettiin N60-korkeusjärejstelmään 102 mm:n suuruisella vakiokorjauksella, jolloin N60 = N43 + 102 mm. Tarkkavaaitusten perusteella määriteltiin alueelliset korjaukset, joiden avulla vanhan N60-korkeusjärjestelmän korkeustiedot voitiin muuntaa N2000-korkeusjärjestelmään, jota myös Kaupungin maastomittaus käyttää mittauksissaan.

Kartassa näkyy maankohoamisen vaikutus Kuopion kaupungin alueella 40 vuoden aikana (N60->N2000).

Kartta-aineistojen ja muiden paikkatietojen korkeusarvojen muuntamiseen käytetään kartassa näkyviä vakioarvoja. Kaupungin korkeuskiintopisteet muunnettiin tarkemmin kolmiointiin perustuvalla interpoloinnilla.

Eri koordinaatistojen tunnistus toisistaan.

Huomioitavaa Huomioitavaa

Kartta-aineistojen käyttäjien tulee huomioida, että vanhoissa, ennen 1.11.2012 laadituissa KT-suunnitelmissa sekä rakennuslupa-asiakirjoissa korkeudet ovat joko N43- tai N60-korkeusjärjestelmässä.

Lisätietoja Lisätietoja

Yhteystiedot Yhteystiedot

Paikkatietoinsinööri
Marko Ahola
044 718 5549

Maastomittaukset:
Mittausteknikko
Harri Lappalainen
044 718 5519

Mittausteknikko
Mika Turunen
044 718 5533