Digitalisaatio

Kuopion strategian mukaan digitalisaatio mahdollistaa kaupungin toiminnan virtaviivaistamisen sekä kunnan palveluiden tuomisen kuopiolaisten luo ajasta ja paikasta riippumatta. Digitalisaatio luo pohjan uusille palveluinnovaatioille ja edesauttaa uusien liiketoimintojen syntyä.