Kuopion palvelujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022 – 2025

Neljän ihmisen kädet läpsäisevät yhteen onnistumisen merkiksi.

Laki edellyttää kunnilta voimassa olevaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sen toteutumisen seurantaa huomioiden eri näkökulmia. Suunnitelma on työväline arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen palvelujen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Kuopion palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025 on luonteeltaan kaupunkitasoinen kattosuunnitelma. Kaupungin palvelualueet tarkentavat kehittämiskohteita omasta näkökulmastaan.

Kuopion palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.11.2022, §333. Suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden edistyminen raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen, ja soveltuvin osin myös hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraporttien yhteydessä. Suunnitelman väliraportointi toteutetaan alkuvuodesta 2024 ja loppuraportti vuoden 2025 lopussa. Kuopion palvelujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön ohjausryhmänä toimii Kuopion hyvinvointiryhmä.

Kuopion palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa
Lue suunnitelmaa Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen