Kuopion maaseutuohjelma 2022 – 2030

Mustavalkoisia lehmiä laitumella pienen tytön kanssa.

Kuopion kaupungin maa-alasta yli 90 prosenttia sijoittuu maaseutualueille. Vuonna 2022 Kuopion maaseutualueilla asui 23 797 henkilöä eli noin viidennes kaikista kuopiolaisista. Kuopion maaseutuohjelma 2022 – 2030 on maaseutupolitiikan työväline, joka sisältää yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet Kuopion maaseutualueiden kehittämiseksi. Kuopion maaseutuohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.5.2022, § 30.

Maaseutuohjelma täsmentää ja toteuttaa Kuopio 2030-strategiaa. Maaseutuohjelma tarkistetaan valtuustokausittain osana kaupungin strategiaprosessia. Ohjelman toteutumisen seuranta tehdään kerran vuodessa.

Yhteystiedot

Sirpa Lätti-Hyvönen

Strategiajohtaja