Tilapalveluiden organisaatio

Neljän ihmisen kädet läpsäisevät yhteen onnistumisen merkiksi.

Toimintasäännön mukaisesti Kuopion Tilapalveluiden toimialana on kaupunginhallituksen alaisena;

  • kaupungin toimintaan liittyvien tilatarpeiden täyttäminen vuokraamalla tarkoituksenmukaiset tilat ja järjestämällä kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut
  • tarvittavien toimitilojen hankkiminen, kehittäminen, myynti ja purkaminen
  • rakennettujen kiinteistöjen ja tilojen arvon säilyttäminen ja tuottavuuden kehittäminen
  • tilatehokkuuden ja työympäristöjen kehittäminen
  • tilankäytön asiantuntijana toimiminen

Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa ovat kaikki kaupungin omistamat tai hallitsemat rakennetut kiinteistöt ja toimitilat lukuun ottamatta kaupungin osakeyhtiöiden, kiinteistöosakeyhtiöiden, liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden rakennuksia.

Organisaation muodostavat Toimitilapalvelut, Hankepalvelut (Arkkitehtitoimisto ja Rakennuttajatoimisto) sekä Ylläpitopalvelut (Kiinteistöpalvelut ja Kunnossapito). Yhteisenä tavoitteenamme on järjestää terveelliset ja turvalliset toimitilat kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin. Suuntaviivat operatiiviselle toiminnalle tuo toimitilaohjelma joka yhdistää kaupungin tilahallinnon strategiset tavoitteet ja linjaukset.