Sisäilma-asiat kaupungin toimitiloissa


Laadukas sisäilma kaupungin toimitiloissa vaikuttaa olennaisesti henkilöstön ja muiden tilan käyttäjien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Hyvä sisäilma lisää työn tuottavuutta ja parantaa esimerkiksi oppimistuloksia kouluissa. Sisäilman laatu on kaikkien tilankäyttäjien yhteinen asia, johon jokainen voi vaikuttaa.

Sisäilmatilanteiden ratkaiseminen voi olla pitkäkestoinen ja monimutkainen prosessi, johon osallistuu useita osapuolia. Sisäilmaohaitan epäily voi tulla kaupungin tietoon kaupunkiorganisaatiosta tai rakennuksen muilta käyttäjiltä.

Kuinka menettelet, kun epäilet tai havaitset ongelman


Jos epäilet rakennuksesta aiheutuvan sisäilmahaittaa, ilmoita havainnostasi kyseisen rakennuksen palveluyksikön johtajalle, esimerkiksi koulun rehtorille, palvelutalon johtajalle tms. Hänen tehtävänsä on välittää tieto eteenpäin Kuopion kaupungin sisäilmaohjeen mukaisesti. Kuopion kaupungin työntekijöille on lisäohjeistus kaupungin intranetissä.

Kuopion kaupungin sisäilma‐asioiden kokonaisuudesta vastaa kaupunkitasoinen sisäilmaryhmä, joka raportoi kaupungin sisäilma-asioiden tilanteesta kaupunginhallitukselle ja yhteistyötoimikunnalle. Sisäilmaryhmän pysyvinä jäseninä toimivat työsuojelupäällikkö, toimitilajohtaja, ylläpitopäällikkö, rakennusterveysasiantuntija,  työterveyshuollon ylilääkäri, ympäristöterveystarkastaja ja kaksi työsuojeluvaltuutettujen edustajaa.