Hankkeet ja hankinnat

Kuopion Tilapalvelut suunnittelee ja ohjaa rakennushankkeita. Tällä sivulla esittelemme joitakin merkittävimpiä hankkeita. Ne jakautuvat vaiheensa perusteella hankesuunnitteluun, suunnitteluun, rakenteilla oleviin ja valmistuneisiin.

Hankkeita

Hankesuunnitteluvaiheessa

 • Hatsalan koulu
 • Saarikellon päiväkoti
   • Keskusta-alueen varhaiskasvatus

   Hankevalmistelussa/suunnittelussa

   • Pyörön päiväkoti
        • Pirtin koulu
        • Jynkän päiväkoti
        • Jynkän esiopetuksen ja nuorisotoimen tilaratkaisu
        • Länsi-Puijon päiväkoti
        • Keskuskentän jalkapallostadion

        Rakenteilla

        • Sinikellon päiväkoti

        Valmistuneita

         • Lippumäen kalliosuojan muutostyöt
         • Länsi-Puijon koulun lisätilat
         • Kuopion Taidelukio
         • Niiralan koulun peruskorjaus
         • Keskustan Alavan päiväkoti
         • Mölymäen väliaikainen päiväkoti
         • Kurkimäen viipalepäiväkoti
         • Syväniemen koulu ja päiväkoti
          • Riistaveden monitoimijatalo

          Hankinnat


          Kuopion Tilapalvelut järjestää kiinteistöpalvelut kaupungin omistamiin ja hallinnoimiin tiloihin sekä vastaa kaupungin toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta.

          Tavaroita, palveluja ja urakoita hankitaan yksityiseltä sektorilta. Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä (hankintaohje) sekä Kuopion kaupungin ohjeistoa.

          Toimitilahankkeiden hankeohje
          Kuopion Tilapalveluiden puitejärjestelyt
          Kuopion kaupungin päiväkotikonsepti 2023