Hankkeet ja hankinnat

Kuopion Tilapalvelut suunnittelee ja ohjaa rakennushankkeita. Tällä sivulla esittelemme joitakin merkittävimpiä hankkeita. Ne jakautuvat vaiheensa perusteella hankesuunnitteluun, suunnitteluun, rakenteilla oleviin ja valmistuneisiin.

Pyörön päiväkoti

Pyörön uuden päiväkodin rakentajaksi on valittu Lujatalo Oy. Pyörön päiväkoti toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Kyseessä on laajuudeltaan 10-ryhmäinen päiväkoti, jonka pinta-ala on noin 2800 neliömetriä. Hankinnan kokonaisbudjetti on n. 10 M€.

Yhteistoiminnallisen mallin ideana on parantaa yhteistyötä ja laatua sekä osallistaa rakennuksen tulevat käyttäjät aktiivisesti mukaan suunnitteluun. Lujatalo vastaa rakennushankkeen suunnittelusta, lupien hakemisesta ja rakentamisesta. Suunnitelmia on kehitetty yhteistyössä Kuopion Tilapalveluiden ja päiväkodin käyttäjien kanssa erillisessä kehitysvaiheessa ennen lopullisen urakkasopimuksen laatimista.

– Pyörön päiväkoti tulee korvaamaan käytöstä poistuvia ja purettavia tiloja. Yhteistoiminnallisuus korostuu tällaisessa hankemallissa, jossa kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan lopputuloksen suunnitteluun. Yhteistoiminta hankkeen osalta on onnistunut loistavasti niin urakoitsijan kuin päiväkodin väen kanssa. Olen erittäin tyytyväinen, että saamme Kuopioon uuden nykyaikaisen päiväkodin, sanoo Kuopion Tilapalvelujen hankejohtaja Niko Nousiainen.

Lujatalon aluejohtaja Matti Pätynen on tyytyväinen yhteistoiminnallisen hankkeen onnistuneesta kehitysvaiheesta sekä toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

– Kehitysvaiheessa kaikkien osapuolten sitoutuminen on ollut vahvaa ja ideointi rikasta. Kaikkia on kuultu ja kuunneltu hankkeen parhaaksi. Tuleva päiväkoti tulee täyttämään niin lasten kuin aikuistenkin toiveet. Yhteistoiminta tulee tällä kokoonpanolla jatkumaan vahvana myös koko rakentamisen ajan, kuten myös sen jälkeen, Pätynen sanoo.

– Hanke luo työmahdollisuuksia alueelle työllistäen keskimäärin 20–30 Lujatalon työmaa-ammattilaisen lisäksi laajasti alihankintaketjuun kuuluvia tahoja, Pätynen iloitsee.

Rakentaminen on käynnistynyt huhtikuussa 2024 ja sen on suunniteltu valmistuvan kesäkuun 2025 loppuun mennessä.

Pirtin koulu

Pirtin kaupunginosaan Kuopioon rakennetaan uusi, monipuolinen ja nykyaikainen oppimisympäristö alueen alakoululaisille ja esikoululaisille. Rakennushankkeen tarkempi suunnittelu käynnistyi huhtikuun alussa, kun Kuopion Tilapalvelut allekirjoitti kehitysvaiheen sopimuksen Jalon Rakentajat Oy:n kanssa. 

Uusi koulu rakennetaan noin 800 alakoulun oppilaalle ja esikoululaiselle ja se korvaa käytöstä poistuvia ja purettavia koulutiloja Pirtin koulun tontilta. Koulun rakentamisen on tarkoitus alkaa kesän 2024 aikana. Oppilaat ja opettajat pääsevät uusiin tiloihin lukuvuodeksi 2026–2027.

Pirtin uutta koulua suunnitellaan yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Uudenlaisia yhteistyön muotoja sisältäävä toteutustapa tuo koulun henkilöstön, rakennuksen suunnittelijat ja urakoitsijat saman pöydän aareen koko koulun rakentumisen ajan.

Jynkän päiväkoti

Kuopion Jynkkään rakennetaan uusi hirsirakenteinen kuusiryhmäinen päiväkoti, joka palvelee myös avoimen päiväkodin ryhmätoimintaa. Jynkän päiväkoti toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Hinta-laatusuhteiltaan parhaan tarjouksen hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti laati Rakennusliike Lapti Oy. 

Päiväkodin rakentaminen on suunniteltu alkavaksi kesällä 2024 ja otettavaksi käyttöön syksyllä 2025. Päiväkodin sisätiloista tulee selkeät, mahdollisimman muuntojoustavat sekä helposti kalustettavat, jotta ne vastaavat käyttäjän erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. 

Leikkipihalle tulee katoksia, puustoa ja muuta kasvillisuutta, jotka parantavat viihtyisyyttä ja tarjoavat suojaa auringolta ja sateelta. Osa tontista jätetään luonnontilaiseksi seikkailumetsäksi.

Sinikellon päiväkoti

Hankkeita

Hankesuunnitteluvaiheessa

 • Hatsalan koulu
 • Saarikellon päiväkoti
 • Keskusta-alueen varhaiskasvatus

Hankevalmistelussa/suunnittelussa

 • Pyörön päiväkoti
 • Pirtin koulu
 • Jynkän päiväkoti
 • Jynkän esiopetuksen ja nuorisotoimen tilaratkaisu
 • Länsi-Puijon päiväkoti
 • Keskuskentän jalkapallostadion

Rakenteilla

 • Sinikellon päiväkoti

Valmistuneita

 • Lippumäen kalliosuojan muutostyöt
 • Länsi-Puijon koulun lisätilat
 • Kuopion Taidelukio
 • Niiralan koulun peruskorjaus
 • Keskustan Alavan päiväkoti
 • Mölymäen väliaikainen päiväkoti
 • Kurkimäen viipalepäiväkoti
 • Syväniemen koulu ja päiväkoti
 • Riistaveden monitoimijatalo

Hankinnat

Kuopion Tilapalvelut järjestää kiinteistöpalvelut kaupungin omistamiin ja hallinnoimiin tiloihin sekä vastaa kaupungin toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta.

Tavaroita, palveluja ja urakoita hankitaan yksityiseltä sektorilta. Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä (hankintaohje) sekä Kuopion kaupungin ohjeistoa.

Toimitilahankkeiden hankeohje
Kuopion Tilapalveluiden puitejärjestelyt
Kuopion kaupungin päiväkotikonsepti 2023