Pysäköinninvalvonnan lomakkeet

Virhemaksupäätöksen oikaisuvaatimus


Jos pysäköintivirhemaksua koskeva päätös on mielestänne aiheeton, teillä on oikeus 30 päivän aikana tiedoksisaannista tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Kätevimmin oikaisuvaatimuksen voi tehdä pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelusivulla, sisäänkirjautuminen palveluun tapahtuu virhemaksun asianumerolla sekä ajoneuvon rekisteritunnuksella.

Tilapäisen pysäköintiluvan hakeminen


Tilapäistä pysäköintilupaa voi hakea Kuopion kaupungilta perhejuhlia ja muita vastaavia, lyhytkestoisia tilaisuuksia varten. Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen tilaisuutta, koska luvan käsittely vie n. 3 arkipäivää.

Pysäköintilupahakemuksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella. Pysäköintilupahakemus löytyy myös .pdf -lomakkeena sivuston oikeasta laidasta ja sen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: pysakoinninvalvonta@kuopio.fi

Lupapäätöksen yhteydessä toimitetaan hakijalle myös ohjeet, johon velvoitamme tutustumaan. Tieto päätöksestä menee myös Itä-Suomen poliisille.

Ilmoita muutosta ennakkoon


Pysäköinninvalvonta pyrkii ottamaan huomioon mahdolliset pysäköintitarpeet muuton yhteydessä tapahtuvasta lyhytkestoisesta pysäyttämisestä ja ilmoittamalla muutosta ennakoon voidaan varmistaa joustava toiminta. Muuton yhteydessä pysäköinnin on lähtökohtaisesti tapahduttava tonttialueella ja muutoinkin pysäköintisäännösten mukaisesti eikä pysäköinti tai pysäyttäminen saa aiheuttaa oleellista haittaa muulle liikenteelle, tienkäytölle, jalankulkijoille tai pyöräilijöille. Pelastustiet on säilytettävä vapaana. Ajoneuvon kuljettajan on oltava ajoneuvon läheisyydessä. Kuormauksen päätyttyä ajoneuvo tulee välittömästi pysäköidä säännösten mukaisesti.

Ilmoituksen muutosta voi tehdä sähköisellä lomakkeella.

Maksuautomaatin vikailmoitus


Kuopion Pysäköinti Oy vastaa pysäköintipalveluista Kuopiossa.

Maksuautomaatin ollessa vikatilassa on ensisijaisesti käytettävä muita maksutapoja. Maksutavat ovat: kolikko, korttimaksu, mobiilimaksu tai viereinen automaatti. Mikäli maksua ei voi suorittaa, tulee pysäköinti tehdä toiseen paikkaan. Kuopion kaupungin katualueella on käytössä mobiilimaksu EasyPark, ParkMan tai Moovy -sovelluksia käyttäen, joiden sisällöstä ja toiminnasta lisätietoa löytyy sovellusten toimittajien omilta sivuilta. Maksuautomaatin vikatila ei oikeuta pysäköimään maksutta.

Maksuautomaatin vikailmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella.

Ilmoitus luvattomasta pysäköinnistä tonttialueella


Tonttialueen pysäköintijärjestelyt ovat aina tontin omistajan/haltijan päätettävissä, joten pysäköinnin on tapahduttava tämän laatimien sääntöjen sekä liikennemerkkien mukaisesti. Laki edellyttää, että tonttialueen valvonta tapahtuu ainoastaan sopimukseen tai erilliseen pyyntöön perustuen. Tieliikennelaki on muuttunut 1.6.2020 ja tämän vuoksi on huomioitava, että tonttialueen liikennemerkistö on asianmukaisesti kunnossa. Pyynnön luvattomasta pysäköinnistä voi tehdä sen jälkeen, kun taloyhtiö/isännöitsijä on ensin pyrkinyt omilla toimilla ilmoittamaan ajoneuvon luvattomasta pysäköinnistä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella ja ilmoituksen tekijän on oltava tontin omistaja/haltija tai tämän valtuuttama edustaja.  Yksityishenkilön tekemää ilmoitusta ei käsitellä.

Katujen kunnossapidon tiedotteen tilaaminen


Kuopion kaupungin liikelaitos Mestar vastaa katujen, liikenneväylien, viheralueiden ja liikuntapaikkojen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä valaistusverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Mestarin tiedotteet voi tilata tekstiviestitse tai sähköpostitse ilmoittamalla yhteystiedot. Viestintäjärjestelmä kohdentaa tiedotteet katuosoitteen tai postinumeron mukaan. Näin kuntalaiset pysyvät ajan tasalla liikenneväylien lumien aurauksesta, katujen hiekoituksesta ja puhdistuksesta sekä erilaisista rakennus- ja ylläpitotöistä.

Kaupungin henkilöstölupa


Kaupungin henkilöstön pysäköintilupaan tehtävät muutokset ilmoitetaan KUHAsta löytyvällä lomakkeella.