Terve Kunta -verkosto

Terve Kunta -verkosto on THL:n koordinoima vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen toimintaa ohjaava periaate. 

Verkoston tavoitteena on tukea kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Terve Kunta -verkosto kehittää ja arvioi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita ja tuottaa tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista ja toimintamalleista.

Terve Kunta -verkosto on avoin kunnille ja kuntayhtymille, jotka täyttävät liittymisen kriteerit.

Verkoston toiminta Kuopiossa

Kuopion kaupunki on ollut mukana Terve Kunta -verkostossa vuodesta 2000 alkaen. Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen toimi verkoston puheenjohtajana vuoteen 2014 saakka ja vuodesta 2017 lähtien puheenjohtajana on toiminut Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas.

Kuopion Terve Kunta -verkoston paikallista toimintaa koordinoi kaupungin hyvinvointiryhmä. Ryhmän toiminnan tavoitteena on edistää kuopiolaisten hyvinvointia kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.

WHO Healthy Cities yhteistyö

Terve Kunta -verkoston jäsenkunnat ovat sitoutuneet toteuttamaan WHO:n Healthy Cities -ohjelman tavoitteita.  Ohjelmakaudella VII (2019-2024) priorisoidaan Kööpenhaminan konsensuslausuman (2018) teemoja. Visio on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n mukainen ohjaten Healthy Cities -verkoston työtä vuoteen 2030 asti. Healthy Cities vision kuusi pääteemaa ovat: ihmiset, osallisuus, elinvoima, maapallo, elinympäristö ja rauha (people, participation, prosperity, planet, place, peace). 

Toiminta on linjassa myös Health 2020 (European policy and strategy for health and well-being – Health 2020) strategisten tavoitteiden kanssa, joita ovat: 1) kaikkien terveyden edistäminen ja terveyserojen vähentäminen ja 2) johtamisen kehittäminen ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen terveyden edistämisessä.

Lisätietoa Lisätietoa

Yhteystiedot Yhteystiedot

Terve Kunta -verkoston yhdyshenkilö Kuopiossa:

Hyvinvointikoordinaattori
Tanja Tilles-Tirkkonen
puh: 044 718 2506
Email: etunimi.sukunimi(a)kuopio.fi