Uutisarkisto

Tältä sivulta löydät kaikki sivustolla julkaistut uutiset.

Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 12.6.2023

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 12.6.2023 ja käsitteli kokouksessaan seuraavia asioita: Talousarviomuutoksia vuodelle 2023 Kuntien palkkaratkaisu Maaliskuun alussa tehty kunta-alan palkkaratkaisu lähes kaksinkertaisti vuoden 2023 palkankorotusten aiheuttaman määrärahatarpeen. Kunta-alalle sovittu nk. […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 12.6.2023

Kuopion kaupunginhallitus kokoontui jälleen maanantaina 12.6.2023 ja se käsitteli seuraavat asiat: Vuoden 2024 talousarviokehys Talousarviokehyksessä kaupunginhallitus määrittelee reunaehdot lautakunnille talousarvion laatimiseksi. Talousarviokehyksen valmistelussa on hyödynnetty selvitystä kaupungin talouden tilannekuvasta sekä […]

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 5.6.2023

Vuoden 2024 talousarviokehyksen valmistelu Vuoden 2024 talousarvion valmistelun käynnistyessä Kuopion kaupungin taloudellinen tilanne on muuttumassa. Talouden liikkumavara kapenee ja taloutta on sopeutettava vastaamaan muuttuvia toimintaedellytyksiä. Vuoden 2024 talousarvion valmistelun käynnistämistä […]

Kuopion alueen ajankohtaiset tavoitteet, 27.6.2023

Kuopio on kestävästi ja pitkäjänteisesti kasvanut yliopistokaupunki, itäisen Suomen keskus ja maan 8. suurin kaupunki. Väkiluku vuoden 2022 lopussa oli 122 590. Kuopiossa on monipuolinen elinkeinorakenne ja teollisuuden kärkiyrityksiä, jotka ovat […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 29.5.2023

Kuopion kaupunginhallituksen kokous 29.5.2023 järjestettiin kaikille avoimena kokouksena Juankosken virastotalolla. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avasi avoimen suunnittelukokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa vastaus valtuustoaloitteeseen pitäjät kuntoon -kehittämishanke […]

Kaupunginhallituksen avoin kokous ja yleisötilaisuus 29.5.2023 klo 16.30 Juankoskella

Kuopion kaupunginhallituksen suunnittelukokous 29.5.2023 pidetään Juankosken virastotalolla julkisena kokouksena. Kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kokouksen kulkua paikan päällä virastotalolla. Kokouksessa käsitellään muun muassa Kuopion maaseutuohjelman tilannekatsaus. Kuntalain mukaisesti muun toimielimen kuin […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 22.5.2023

Kuopion kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 22.5.2023 käsiteltiin seuraavat asiat: Sisäilmaryhmän katsaus vuoden 2022 sisäilma-asioihin  Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäilmaohjeen päivityksen 11.1.2021. Sisäilmaryhmä raportoi kaupungin sisäilma-asioiden kokonaistilanteesta kaupunginhallitukselle ja yhteistyötoimikunnalle kerran vuodessa tai […]

Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 15.5.2023

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui jälleen maanantaina 15.5. Kokouksen lopuksi kiitettiin väistyvää Kuopion kaupunginjohtajaa Jarmo Pirhosta sekä valtuuston puheenjohtajaa Tuula Väätäistä, jolle kokous oli viimeinen valtuuston puheenjohtajana. Valtuuston asialistalla olivat seuraavat aiheet: […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 15.5.2023

Kuopion kaupunginhallitus kokoontui jälleen 15.5.2023. Listalla olivat seuraavat aiheet: Talousarviomuutoksia vuodelle 2023 Talousarvioon on tullut tarkennuksia kuntien palkkaratkaisun, kuntien tasausmaksun, Haltuun-projektin toimeenpanon sekä verotulojen ja valtionosuuksien osalta. Tarkemmat tiedot näistä […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 8.5.2023

Hallintojohtajan viran hakumenettelyn jatko Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää muun muassa uudesta hakumenettelystä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset […]

Kaupunginvaltuuston kokouspäätökset 24.4.2023

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 24.4.2023 yksimielisesti Soile Lahden Kuopion kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi. Kokouksessa käsiteltiin lisäksi mm. Kuopion hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosiraportti 2023, ympäristökertomus vuodelta 2022 ja henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kuopion […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 24.4.2023

Kiinteistöä Norola 297-423-2-510 koskeva maankäyttösopimus / maksuajan pidentäminen Asia koskee maksuajan pidentämistä. Kiinteistön 297-423-2-510 omistajalle esitetään maksusuunnitelma 21.10.2020 ja 23.10.2020 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen mukaisen yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaukselle. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 17.4.2023

Ryhtymispäätös Junnunmäen tuulivoimaosayleiskaavan käynnistämisestä Hakemus koskee tuulivoimaosayleiskaavan laatimista Länsi-Kuopioon Kytökankaan alueelle noin 28 kilometrin päähän Kuopion keskustasta. Strateginen maankäyttö on valmistellut hakemuksesta kaupunginhallituksen käsittelyä varten myönteisen esityksen. Hakija on hakemuksessaan […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 3.4.2023

Asemakaavan muutosehdotus / Levänen, Kivilampi/ 297-24-53.59 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet Suunnittelualue sijaitsee Leväsen kaupunginosassa, Kartanonkadun ja Rauhalahdentien risteyksessä. Aluerajaus on laajentunut hieman kaavatyön edetessä. Asemakaavan muutoksella on selvitetty uuden noin […]