Terve Suomi -tutkimus

Terve Suomi (aiemmin FinSote) – tutkimus tuottaa tietoa aikuisväestön väestön hyvinvoinnista, elinoloista, terveydentilasta, elintavoista sekä työ- ja toimintakyvystä. Terve Suomi -tutkimusta toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Terve Suomi -tutkimuksesta voit lukea tarkemmin tästä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kuopion kaupunki toteuttivat Terve Suomi -tutkimuksen syksyllä 2023. Tutkimukseen kutsutiin mukaan noin 3000 satunnaisesti valittua yli 20-vuotiasta kuopiolaista. Tutkimukseen kutsuttavat valittiin satunnaisesti Digi- ja väestötietoviraston tiedoista. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa asukkaiden terveydentilaa, elämänlaatua, osallisuutta sekä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista.

Tutustu Terve Suomi -tutkimuksen vuoden 2023 tiedonkeruun tuloksiin tästä (Power BI -raportti).

Edellinen selvitys toteutettiin Kuopiossa vuonna 2020. Alta voit tutustua kyselyn tuloksiin Kuopion osalta. Lisätietoja löytyy myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveytemme.fi – palvelusta. 

Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen

Tanja Tilles-Tirkkonen

Hyvinvointikoordinaattori