Vapaaehtoistoiminta Kuopiossa

Ihmisiä kesäretkellä luonnossa.

Etsitkö uudenlaista sisältöä arkeesi? Oletko pohtinut, kuinka voisit auttaa? Onko sinulla kiinnostusta esimerkiksi liikuntaan, kulttuuriin tai muihin teemoihin?

Vapaaehtoistoiminta on muiden ihmisten, yhteisöjen tai ympäristön hyväksi tehtyä vastavuoroista toimintaa ilman rahallista korvausta. Vapaaehtoistoimintaa on monenlaista, kuten auttavan vapaaehtoistyön lisäksi yhdistysten luottamushenkilönä toimiminen, harrastus- ja liikuntaryhmien ohjaaminen sekä tapahtumissa oleminen talkooapuna. Vapaaehtoistoiminta voi olla satunnaista, kertaluontoista tai pidempiaikaista.

Vapaaehtoisena toimiminen pohjautuu jokaisen henkilön omiin arvoihin ja kiinnostuksen kohteisiin. Vapaaehtoisena toimimisesta saa iloa omaan elämään ja erilaisia kokemuksia uuden yhteisön lisäksi. Vapaaehtoisuus on myös yksi keino osallistua ja oppia uutta. Vapaaehtoistyöllä voi myös vaikuttaa.

Vertaistoiminta on vapaaehtoistoimintaa, joka perustuu omaan elämänkokemukseen, elämäntaitoihin ja persoonallisuuteen. Vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai ryhmässä. Vertaistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat yleensä sekä tukijoina että tuettavina.

Oletko järjestötoimija ja olet kiinnostunut valtakunnallisesta Valikkoverkoston toiminnasta? Lisätietoa löydät tästä linkistä Valikkoryhmät – Kansalaisareena ja Heidi Kotikumpu, heidi.kotikumpu@kuopio,fi, p. 044 718 2462.

Löydä ja ilmoita vapaaehtoistehtävä
Vapaaehtoistyo.fi Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Kuopion kaupungin vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan mahdollisuudet

Kuopion kaupunki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena tai vertaisohjaajana eri toiminnoissa. Tästä löydät lisätietoa ja ilmoittautumisen.

Asukastiloissa vapaaehtoisena toimiminen

Asukastilassa vapaaehtoiset osallistuvat päivittäisiin toimintoihin, kohtaavat asukkaita sekä kannustavat osallistumaan. Asukastiloissa vapaaehtoisia on tällä hetkellä 20 henkilöä ja etsimme jatkuvasti lisää vapaaehtoisia. Lisätietoa sivulla vapaaehtoistoiminta asukastilassa.

Kulttuuriluotsit ikääntyneille

Kulttuuriluotsit ovat Kuopion kaupungin kouluttamia kulttuurista kiinnostuneita vapaaehtoistoimijoita. Luotsia voidaan pyytää ikääntyneen seuraksi kulttuurikohteeseen.  Luotsit voivat pyydettäessä vierailla erilaisissa ikääntyneiden ryhmissä valmiin kulttuurimateriaalin kanssa. Lisätietoa sivulla kulttuuriluotsiksi ikääntyneille.

Liikuntaryhmien vertaisohjaajana toimiminen

Kuopion kaupunki hakee vertaisohjaajatoiminnasta kiinnostuneita ikäihmisiä mukaan vertaisohjaajatoimintaan. Vertaisohjatut liikuntaryhmät ovat kaikille avoimia, eivätkä edellytä minkään järjestön jäsenyyttä tai kurssimaksua. Vertaisohjaajia koulutetaan erityisesti tasapaino-, tuolijumppa, kuntosali ja allasjumpparyhmissä toimimiseen. Lisätietoa sivulla liikuntaryhmien vertaisohjaajaksi.

Ilmoittaudu kaupungin toimintaan vapaaehtoiseksi
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen