Vapaaehtoistyö ja järjestöt

Vapaaehtoistoiminta on omista arvoista lähtevää, toisten ihmisten, yhteisöjen tai ympäristön hyväksi tehtyä työtä, jota ei tehdä rahallista korvausta vastaan. Vapaaehtoistoiminta tuottaa yleistä hyvää ja lisäarvoa kaikille osallisille ja on merkki tekijänsä halusta vaikuttaa ja osallistua. Vapaaehtoistyö lisää myös tekijän omaa elämänlaatua ja on siten erityisen suositeltavaa kaikille.

Vapaaehtoistyo.fi/kuopio -sivustolla voit tarjota tai hakea vapaaehtoistyötä Kuopiossa. 

Vertaistoiminta on vapaaehtoistoimintaa, joka perustuu omaan elämänkokemukseen, elämäntaitoihin ja persoonallisuuteen. Vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai ryhmässä. Vertaistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat yleensä sekä tukijoina että tuettavina.

Tutustu Kuopion kaupungin tarjoamiin vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan mahdollisuuksiin.