Vapaaehtoistyö ja järjestöt

Vapaaehtoistoiminta on omista arvoista lähtevää, toisten ihmisten, yhteisöjen tai ympäristön hyväksi tehtyä työtä, jota ei tehdä rahallista korvausta vastaan. Vapaaehtoistoiminta tuottaa yleistä hyvää ja lisäarvoa kaikille osallisille ja on merkki tekijänsä halusta vaikuttaa ja osallistua. Vapaaehtoistyö lisää myös tekijän omaa elämänlaatua ja on siten erityisen suositeltavaa kaikille.

Vapaaehtoistyo.fi/kuopio -sivustolla voit tarjota tai hakea vapaaehtoistyötä Kuopiossa. Vapaaehtoistoimintaa voi löytää myös pohjoissavolaiset.fi -sivuston Kuopion kuntasivuilla.

Vertaistoiminta on vapaaehtoistoimintaa, joka perustuu omaan elämänkokemukseen, elämäntaitoihin ja persoonallisuuteen. Vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai ryhmässä. Vertaistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat yleensä sekä tukijoina että tuettavina.

Myös Kuopion kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan.

Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelu

Pohjoissavolaiset.fi -järjestötietopalvelu löytyy osoitteesta www.pohjoissavolaiset.fi.  Järjestötietopalvelu kokoaa tietoa järjestöistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä sekä niiden toiminnasta Pohjois-Savon kunnissa. Pohjoissavolaiset.fi on maksuton kanava yhdistyksille ja yhteisöille tehdä omaa toimintaa näkyväksi.

Tutustu järjestöihin ja yhdistyksiin Kuopiossa.