Venepaikat


Kuopiossa veneilyn harrastaminen on helppoa. Ei tarvitse mennä "merta edemmäksi kalaan". Satamapaikkoja on ympäri kaupunkia. Vierasvene- ja retkisatamia on reilusti.

Kuopio on yksi Suomen suurimmista pienvene satamaoperaattoreista. Vuokrattavia venepaikkoja on yli 6000 kappaletta.

Voimassaolevat soutu-, puisto-, aarnivene-, laituri- sekä talvisäilytyspaikkojen vuokraukset säilyvät maksamalla kotiin toimitetun laskun eräpäiviin mennessä.

Uudet venepaikat ovat varattavissa valtuustotalon asiakaspalvelussa. Tutustu venepaikkojen  vuokrausehtoihin.

Venepaikan vuokraajan on ilmoitettava osoitemuutokset valtuustotalon asiakaspalveluun.

Maksamattomilla paikoilla oleviin veneisiin laitetaan kehotus maksaa vuokrapaikka tai siirtää vene 2 viikon sisällä. Jos venettä ei kehotuksesta huolimatta siirretä tai vuokraa paikasta ei makseta määräajassa, siirretään vene Kumpusaaressa olevaan lukittuun aitaukseen. Siirtokustannukset, vähintään 195 euroa, peritään asiakkaalta veneen luovutuksen yhteydessä.

Mikäli venettä siirretään kantakaupungin ulkopuolella tai siirto vaatii muita välineitä, lisätään toteutuneet muut kustannukset siirtokustannuksiin.

Matkustajasataman laajennustyöt alkavat 5.11.

Matkustajasataman laajennuksen (niin sanotun Kauppakadun jatkeen) rakentaminen alkaa maanantaina 5.11.2018 uusien aallonmurtajien edellyttämien vesistöpenkereiden rakentamistöillä. Esirakentamisvaihe sisältää vesistökaivuja ja louhetäyttöjä.

Esirakentamisvaihe pyritään toteuttamaan tulevan talven aikana siten, että aallonmurtajat ovat valmiita louherakenteiden osalta keväällä 2019. Tulevan talven aikana tehdään myös uusien kiinteiden laitureiden vaatimia rakennustöitä. Kokonaisuudessaan urakka valmistuu syksyyn 2020 mennessä.

Haittojen minimoimiseksi ja uusien aallonmurtajien rakentamisen jouduttamiseksi työmaaliikenne ohjataan talven ajaksi kulkemaan Itkonniemen rannan ja nykyisten aallonmurtajien kautta. Yllä olevassa kartassa on esitetty urakka-alue ja massojen kuljetusreitti.

Matkustajasataman uusien aallonmurtajien rakentamisen vuoksi Maljalahden venesatama-allas joudutaan sulkemaan 5.11.2018–30.4.2019 väliseksi ajaksi työpadolla, jonka kautta aallonmurtajien rakentamiseen tarvittavat louheet ja ruoppausmassat kuljetetaan Itkonniemen varastokasan ja sataman välillä. Tällä järjestelyllä vähennetään katuverkon kautta tapahtuvaa työmaaliikennettä satama-alueelle. Näin ollen myös työmaaliikenteen aiheuttamat melu ja muut haitat ympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja asumismukavuus alueella säilyy, koska massojen siirto tapahtuu suljetulla alueella liikenneverkon ulkopuolella. Kyseisillä järjestelyillä saadaan haitat minimoitua, ja aallonmurtajien esirakentaminen nopeutuu.

Niiden veneilijöiden, jotka jatkavat veneilykautta jäiden tuloon, on mahdollista saada korvaava venepaikka Kumpusaaren, Honkalahden tai Kuopionlahden venesatamista. Jäissä talvehtivat alukset voivat olla Maljalahden venesatamassa.

Venepaikkojen tilapäisjärjestelyihin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa Kuopion kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, 080 091 8511, kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi.

Rakentamiseen liittyvissä asioissa lisätietoja antavat:

Kari Laukkanen, Kuopion kaupunki, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, 044 718 5568 sekä Antti Aholainen, Destia Oy, 050 569 9039

Matkustajasataman laajennusurakkaan liittyvä infotilaisuus yleisölle pidetään maanantaina 29.10.2018 kello 14 Kuopion valtuustotalolla valtuustosalissa (Suokatu 42).

 

MALJALAHDEN MATKUSTAJASATAMAN LAAJENNUSTYÖT

Matkustajasataman laajennustyöt alkavat loppuvuodesta 2018. Työt aiheuttavat muutoksia
venesataman käyttöön liikennekausille 2018 - 2020.

Muutokset koskevat aallonmurtajalla olevaa soutuvenerantaa sekä venelaitureita 1-7.

Soutuveneranta aallonmurtajalla siirtyy rakentamisen ajaksi Scandicin edessä olevalle ranta-alueelle ja paikat merkataan entisiä paikkoja vastaavaksi.  Soutuveneet ja telat on siirrettävä aallonmurtajalta Scandicin rantaan 22.10.2018 mennessä.

Laitureista 1 – 4 portin alkupäästä poistuu kolme paikkaa molemmilta puolin.
Näiden paikkojen tilalle voi kysellä paikkoja asiakaspalvelusta, Suokatu 42, puh. 0800-918511.

Aallonmurtaja muuttuu työmaa-alueeksi ja kulku laitureille 1-4 rakennetaan kelluvaa siltaa pitkin ravintola Albatrossin itäpäädyn kohdalta.

Laiturit 5 ja 7 poistuvat käytöstä rakentamisen ajaksi. Pohjoisrannalle toteutetaan peräpoijulaituri isoille aluksille. Paikkoja voi kysellä helmikuun alusta 2019 satamapäälliköltä p.044-7185191.

Laituri 6 poistuu käytöstä, näiden paikkojen tilalle paikkoja muista laitureista voi kysellä
asiakaspalvelusta, Suokatu 42, puh. 0800-918511.

Kaikista edellä mainituista laitureista on veneet siirrettävä pois 22.10.2018 mennessä.

P-alue ravintola Albatrossin takana on pois käytöstä rakentamisen ajan.

Kumpusaaren ja Honkalahden satamissa on vapaita venepaikkoja ja riittävästi paikoitustilaa.

Muutokset järjestelyissä ovat mahdollisia ja niistä tiedotetaan kaupungin internet sivulla
www.kuopio.fi  /Asuminen ja ympäristö/Kaupunkiympäristö ja liikenne/
Vesiliikenne ja satamat/Venepaikat

Urakoitsijan yhteystiedot julkaistaan urakoitsijan valinnan jälkeen.

Lisätietoja

Satamapäällikkö Sami Lehtonen
p. 044 718 5191
sami.lehtonen[at)kuopio.fi

Venepaikkojen vuokraus Venepaikkojen vuokraus

Valtuustotalon asiakaspalvelu
Suokatu 42
080 091 8511
kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi

ma-ke klo 8-15.30
to klo 8-16
pe klo 8-14

Kesällä
ma-ke klo 8-15
to klo 8-16
pe klo 8-14

Yhteystiedot Yhteystiedot

Satamapäällikkö
Sami Lehtonen
044 718 5191
sami.lehtonen(at)kuopio.fi

Venepaikkahinnasto Venepaikkahinnasto

Hinnasto (pdf)

Kuopion satamapaikat kartalla Kuopion satamapaikat kartalla

Laituri-, soutu- ja puistovene- sekä telarantapaikat (pdf)

Kuopion veneenlaskupaikat kartalla Kuopion veneenlaskupaikat kartalla

Viralliset veneenlaskupaikat
Kuopion Retkeilykartalla

Ohjeita Ohjeita