Venepaikat

 

Kuopiossa veneilyn harrastaminen on helppoa. Ei tarvitse mennä "merta edemmäksi kalaan". Satamapaikkoja on ympäri kaupunkia. Vierasvene- ja retkisatamia on reilusti.

Kuopio on yksi Suomen suurimmista pienvene satamaoperaattoreista. Vuokrattavia venepaikkoja on yli 6000 kappaletta.

Voimassaolevat soutu-, puisto-,laituri- sekä talvisäilytyspaikkojen vuokraukset säilyvät maksamalla kotiin toimitetun laskun eräpäiviin mennessä.

Uudet venepaikat ovat varattavissa valtuustotalon asiakaspalvelussa. Tutustu venepaikkojen  vuokrausehtoihin.

Venepaikan vuokraajan on ilmoitettava osoitemuutokset valtuustotalon asiakaspalveluun.

Maksamattomilla paikoilla oleviin veneisiin laitetaan kehotus maksaa vuokrapaikka tai siirtää vene 2 viikon sisällä. Jos venettä ei kehotuksesta huolimatta siirretä tai vuokraa paikasta ei makseta määräajassa, siirretään vene Kumpusaaressa olevaan lukittuun aitaukseen. Siirtokustannukset, vähintään 195 euroa, peritään asiakkaalta veneen luovutuksen yhteydessä.

Mikäli venettä siirretään kantakaupungin ulkopuolella tai siirto vaatii muita välineitä, lisätään toteutuneet muut kustannukset siirtokustannuksiin.

KUMPUSAARENTIEN JA LOKKISAARENTIEN RAKENNUSURAKKA AIHEUTTAA POIKKEUSJÄRJESTELYITÄ LÄHIKIINTEISTÖILLE JA -TOIMIJOILLE

uleva Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien rakennusurakka aiheuttaa poikkeusjärjestelyitä lähikiinteistöille ja -toimijoKuopion kaupunki on kaavoittanut Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien viereen tontteja teolliseen käyttöön. Tontteja varten Kumpusaarentie yhdistetään Saaristokatuun ja lisäksi Lokkisaarentie johdetaan pienvenesatamalle. Rakennushanke vaikuttaa myös Saaristokadun risteysalueeseen.

Vaikutukset veneilijöille

 Alueella, jolta varusteet on siirrettävä, tullaan suorittamaan louhinta- ja murskaustöitä.


Karttakuva alueesta (avautuu pdf:nä kuvasta)

Saaristokadulta kääntyvä Lokkisaarentien päällystämätön veneiden säilytysalueelle johtava tie on rakennustöiden vuoksi ajoittain poissa käytöstä. Käyttökatkot kestävät 2-4 tuntia kerrallaan ja niistä tiedotetaan erikseen työmaakylteillä sekä Kuopion kaupungin pienvenesatamien verkkosivuilla: https://www.kuopio.fi/fi/venepaikat
    
Alueella esiintyy meluhaittaa sekä mahdollisia pölyhaittoja kadun rakentamiseen liittyvän louhinnan vuoksi. Räjäytystöiden ajaksi alueelle saatetaan määrätä vaara-alue. Räjäytysalueen vartijat pyytävät alueen käyttäjiä siirtymään vaara-alueen ulkopuolelle. Räjäytystyöstä johtuvat erityisjärjestelyt kestävät noin 15 minuuttia kerrallaan.  Louhintatyöt kestävät arviolta toukokuulta lokakuulle 2019.

Tiedustelut:
Satamapäällikkö Sami Lehtonen, 044 718 5191
Rakennuttaja Ville Juntto, 044 718 5290, etunimi.sukunimi@kuopio.fi

 MALJALAHTI
Esirakentamisvaihe sisältää vesistökaivuja ja louhetäyttöjä.

Urakka valmistuu syksyyn 2020 mennessä.

Haittojen minimoimiseksi ja uusien aallonmurtajien rakentamisen jouduttamiseksi työmaaliikenne ohjataan talven ajaksi kulkemaan Itkonniemen rannan ja nykyisten aallonmurtajien kautta. Yllä olevassa kartassa on esitetty urakka-alue ja massojen kuljetusreitti.

Veneilykausi 2019

Laiturit 1-4 ovat käytettävissä 17.5. alkaen.

Laituri 13 lyhennetään ja siirretään laitureiden 9 ja 11 väliin.

Pysäköinti:
Sataman pysäköintiluvalla pysäköinti mahdollista ainoastaan Itkonniemenkadun varrella olevalla p-alueella.

Rakentamiseen liittyvissä asioissa lisätietoja antavat:

Kari Laukkanen, Kuopion kaupunki, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, 044 718 5568 sekä Antti Aholainen, Destia Oy, 050 569 9039

 
 
 

MALJALAHDEN MATKUSTAJASATAMAN LAAJENNUSTYÖT

Matkustajasataman laajennustyöt on alkaneet. Työt aiheuttavat muutoksia venesataman käyttöön liikennekausille 2018 - 2020.

Muutokset koskevat aallonmurtajalla olevaa soutuvenerantaa sekä venelaitureita 1-7.

Laitureista 1 – 4 portin alkupäästä poistuu kolme paikkaa molemmilta puolin.
Näiden paikkojen tilalle voi kysellä paikkoja asiakaspalvelusta, Suokatu 42, puh. 0800-918511.

Aallonmurtaja muuttuu työmaa-alueeksi ja kulku laitureille 1-4 rakennetaan kelluvaa siltaa pitkin ravintola Albatrossin itäpäädyn kohdalta.

Laiturit 5 ja 7 poistuvat käytöstä rakentamisen ajaksi. Pohjoisrannalle toteutetaan peräpoijulaituri isoille aluksille. Paikkoja voi kysellä helmikuun alusta 2019 satamapäälliköltä p.044-7185191.

Laituri 6 poistuu käytöstä, näiden paikkojen tilalle paikkoja muista laitureista voi kysellä
asiakaspalvelusta, Suokatu 42, puh. 0800-918511.

P-alue ravintola Albatrossin takana on pois käytöstä rakentamisen ajan.

Kumpusaaren ja Honkalahden satamissa on vapaita venepaikkoja ja riittävästi paikoitustilaa.

Muutokset järjestelyissä ovat mahdollisia ja niistä tiedotetaan kaupungin internet sivulla
www.kuopio.fi  /Asuminen ja ympäristö/Kaupunkiympäristö ja liikenne/
Vesiliikenne ja satamat/Venepaikat

Lisätietoja

Satamapäällikkö Sami Lehtonen
p. 044 718 5191
sami.lehtonen[at)kuopio.fi

Venepaikkojen vuokraus Venepaikkojen vuokraus

Suokatu 42
kaupunkiymparisto@kuopio.fi
p. 0800 918 511

Aukioloajat
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Yhteystiedot Yhteystiedot

Satamapäällikkö
Sami Lehtonen
044 718 5191
sami.lehtonen(at)kuopio.fi

Venepaikkahinnasto Venepaikkahinnasto

Hinnasto (pdf)

Kuopion satamapaikat kartalla Kuopion satamapaikat kartalla

Laituri-, soutu- ja puistovene- sekä telarantapaikat (pdf)

Kuopion veneenlaskupaikat kartalla Kuopion veneenlaskupaikat kartalla

Viralliset veneenlaskupaikat
Kuopion Retkeilykartalla

Ohjeita Ohjeita