Satama-aluesuunnittelu

Kesäinen ilmakuva matkustajasatamaan rakennetusta aallonmurtajasta.

Kuopion kaupungin satama-alueiden suunnitelmien laadinnasta vastaa viher- ja virkistysaluesuunnittelu

Yleissuunnittelu 

Satama-alueen yleissuunnitelmassa esitetään esimerkiksi venepaikat, laiturit, talvisäilytyspaikat, vesistötäytöt ja -ruoppaukset, pintamateriaalit, kasvillisuus, valaistus, liikenteelliset järjestelyt sekä alustavat rakennuskustannukset. Lisäksi suunnitelmassa esitetään alueen sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset maisemakuvaan. 

Osallistaminen ja päätöksenteko 

Suunnittelun alkuvaiheessa tiedotetaan lähialueen asukkaita ja kiinteistöjenomistajia suunnittelutyön aloittamisesta. Merkittävissä suunnittelukohteissa järjestetään esimerkiksi asukaskyselyitä, laivureiden tapaamisia sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. 

Suunnitelmaehdotuksen valmistuttua lautakunta hyväksyy yleissuunnitelman nähtävillä oloa varten ja ehdotus on nähtävillä vähintään 14 päivän ajan. Nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä sekä alueeseen rajautuville kiinteistöille ja keskeisille sidosryhmille kirjeitse. Merkittävissä kohteissa järjestetään yleisötilaisuus. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta ennen nähtävänä oloajan päättymistä. 

Toteutussuunnittelu 

Hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta laaditaan suunnitelmaratkaisuja tarkentava rakennussuunnitelma, jonka perusteella kohde voidaan rakentaa.