Yhteystiedot


Kuopion kaupunki
Talous- ja strategiapalvelu
Suokatu 42 A, 3. krs
PL 1097, 70110 Kuopio

Puh.vaihde: (017) 182111
sähköposti: talousjastrategia(at)kuopio.fi

Talous

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma linjaavat kunnan taloutta, varainhoitoa ja toimintaa.  Valtuusto hyväksyy talousarvion vuosittain vuoden loppuun mennessä. Kuopion strategian ja talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa julkaistavissa seurantaraporteissa ja talouden kehittymistä kuukausiraporteissa

Talousarvioesitys 2016

Kuopion kaupungin 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016–2019  (pdf)
Lehdistötiedote 6.10.2015
(pdf)
Talousarvion 2016 esittelyaineisto (pptx) (pdf)


Tilinpäätös 2014

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset. Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2014 (pdf)
Lehdistötiedote
(pdf)
Esittelyaineisto
(pptx)

Maaningan tilinpäätös 2014 (pdf) ja
Lehdistötiedote
(pdf)

Veroprosentit 2014, 2015 ja 2016
Tuloveroprosentti 20,5 %
Kiinteistöt:
- Yleinen kiinteistövero 1,3 %
- Vakituinen asuminen 0,52 %
- Muu kuin vakituisen asuminen 1,1 %
- Rakentamaton rakennuspaikka 3 %

Verotulojen kehitys 2011-2014

 
TP2011*)
milj. €
TP2012**
milj. €
TP2013
milj. €
TP2014
milj. €
Kunnallisvero
286,3
310,4
335,3
352,7
Muutos-%
1,1
8,4
8,0
5,2
Yhteisövero
18,4
15,6
17,1
19,2
Muutos-%
29,6
-15,2
9,6
12,3
Kiinteistövero
20,2
23,7
32,1
33,8
Muutos-%
1,8
17,3
35,4
5,3
Yhteensä
324,9
349,7
384,5
405,7
Kasvu-%
2,5
7,6
10,0
5,5

 

 

 

 

 

 * Kuopion ja Karttulan kuntaliitos 1.1.2011, vuoden 2010 tietoihin sisältyy Karttula
** Kuopion ja Nilsiän kuntaliitos 1.1.2013, vuoden 2012 tietoihin sisältyy Nilsiä

 

www.comma.fi/Ismo Pekkarinen
Kuva: www.comma.fi/Ismo Pekkarinen

Tilinpäätösten 2013 -2014 tunnuslukuja                                                                                                                                                                                         

Kuopion kaupungin ja konsernin tuloslaskelman, rahoituslaskelma ja taseen tunnusluvut

Talousarvion 2016 tunnuslukuja
 


Asukkaita 1.1.2016
112540
Veroprosentti 20,5
Toimintakate, milj. € -582,7
Vuosikate, milj. € 19,9
Poistot, milj. € -43,5
Tilikauden alijäämä, milj. € - 20,5
Investoinnit netto, milj. € -43,6
Pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. € 24,2
Lainamäärä 31.12.2015, milj. € 350,9
Lainat euroa/asukas 31.12.2015 3085
Vuosikate % poistoista 46,0 %
Investointien tulorahoitusprosentti 36 %