Yhteystiedot


Kuopion kaupunki
Talous- ja strategiapalvelu
Suokatu 42 A, 3. krs
PL 1097, 70110 Kuopio

Puh.vaihde: (017) 182111
sähköposti: talousjastrategia(at)kuopio.fi

Talous

 

Talousarvio 2017

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma linjaavat kunnan taloutta, varainhoitoa ja toimintaa.  Valtuusto hyväksyy talousarvion vuosittain vuoden loppuun mennessä. Kuopion strategian ja talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa julkaistavissa seurantaraporteissa ja talouden kehittymistä kuukausiraporteissa.

Kuopion kaupungin talousarvio 2017, toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2020 (pdf)
 

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvioksi 11.10.2016:
Lehdistötiedote kokonaisuudessaan (PDF)
Vuoden 2017 talousarvion esittelyaineisto (PDF)
Vuoden 2017 talousarvion esittelyaineisto (pptx-muodosssa)

 

Talousarvio 2016

Kuopion kaupungin 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016–2019  (pdf)
Lehdistötiedote 6.10.2015 (pdf)
Talousarvion 2016 esittelyaineisto (pptx) (pdf)
 

Tilinpäätös 2015

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset. Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.
 

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2015 (pdf, 3.5.2016)
Tilinpäätöksen 2015 esittelyaineisto (pdf)
Lehdistötiedote tilinpäätös 2015, 5.4.2016 (pdf)

Tilinpäätös 2015 käsitellään kaupunginvaltuustossa 13.6.2016  (kaupunginhallituksen käsittely 4.4.2016).
 

Veroprosentit 2014, 2015, 2016 TA-esitys 2017
Tuloveroprosentti 20,5 %
Kiinteistöt:
- Yleinen kiinteistövero 1,3 %
- Vakituinen asuminen 0,52 %
- Muu kuin vakituisen asuminen 1,1 %
- Rakentamaton rakennuspaikka 3 %

Kuopion verotulojen kehitys


Milj. €
 
Kuopio
2014

2014*

 

2015  


Muutos -%
Kunnan tulovero 352,7 362,3 369,4 2,0 %
Yhteisövero 19,2 19,7 21,8 10,5 %
Kiinteistövero 33,8 34,4 38,2 10,9 %
Yhteensä 405,7 416,5 429,4 3,1 %

 *) Sisältää Maaningan verotulot v. 2014 (kuntaliitos 1.1.2015)

 

 

 

www.comma.fi/Ismo Pekkarinen
Kuva: www.comma.fi/Ismo Pekkarinen

Tilinpäätöksen 2015 tunnuslukuja
 

Kuopion kaupunki TP2015
Asukkaita 1.1.2016 112117
Veroprosentti 20,5
Verotulot, milj. € 429,4
Valtionosuudet, milj. € 164,2
Kassan riittävyys, pv 22
Kertynyt ylijäämä, milj. € 117,0
Lainat €/asukas 2802
Lainakanta 31.12., milj. € 314,1

                                                                                                                                                                                  

Kuopion kaupungin ja konsernin tilinpäätöksen tunnusluvut 2015