Kuopiolaisia kutsutaan mukaan Terve Suomi -tutkimukseen

Terve Suomi (aiemmin FinSote) – tutkimus tuottaa tietoa aikuisväestön väestön hyvinvoinnista, elinoloista, terveydentilasta, elintavoista sekä työ- ja toimintakyvystä. Terve Suomi tutkimusta toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Terve Suomi -tutkimuksesta voit lukea tarkemmin tästä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kuopion kaupunki toteuttavat Terve Suomi -tutkimuksen syksyllä 2023. Tutkimukseen kutsutaan postitse noin 3000 satunnaisesti valittua yli 20-vuotiasta kuopiolaista. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa asukkaiden terveydentilaa, elämänlaatua, osallisuutta sekä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista.

Tutkimukseen kutsuttavat on valittu satunnaisesti Digi- ja väestötietoviraston tiedoista. Jokainen kutsun saanut edustaa alueensa samanikäisiä ja -sukupuolisia henkilöitä, eikä yksittäistä vastaajaa voi korvata toisella. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi.

On tärkeää, että jokainen kutsun saanut osallistuu tutkimukseen. Tutkimuksesta saatavien tietojen avulla voidaan seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja kehittää kaupungin palveluja. Tietoja on mahdollista verrata muiden alueiden tietoihin sekä koko maan tilanteeseen.

Lue lisää vuoden 2023 tiedonkeruusta