Viksua elämää

Kaksi henkilöä seisoo Vilkku-kaupunkipyörien kanssa ja katsoo toisiaan.

Kuopiossa on mukavaa ja helppoa elää ilmastoviisasta elämää! Tälle sivulle on koottu vinkkejä eri osa-alueilta auttamaan kaupunkilaisia ilmastoviisaaseen elämään liittyvissä valinnoissa.

Viksu arkiliikkuminen

Liikkuminen muodostaa keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä noin kolmasosan, lähes 3 000 kg hiilidioksidia. Suuri osa tästä aiheutuu auton runsaasta käytöstä ja fossiilisten polttoaineiden suurista ilmastovaikutuksista.

Vähentämällä autoilua ja luopumalla fossiilisilla polttoaineilla autoilusta pystymme pienentämään merkittävästi koko elämäntapamme hiilijalanjälkeä. Samalla terveys, hyvinvointi ja ympäristön viihtyisyys lisääntyvät.

Viksut asumisen ratkaisut

Asuminen aiheuttaa merkittävän osuuden keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä, noin 2 500 kg eli suunnilleen neljäsosan koko elämäntavan ilmastovaikutuksesta. Asumisen hiilijalanjälki muodostuu suurimmaksi osaksi fossiilisella energialla tuotetun lämmön ja sähkön kulutuksesta. Myös rakennusten rakentamisesta ja varustamisesta aiheutuu ilmastopäästöjä.

Suuri ilmastovaikutus merkitsee toisaalta suuria päästöjen vähentämisen mahdollisuuksia:

• siirryttäessä uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöön lämmityksessä,
• siirryttäessä alkuperätakuulla vahvistetun vihreän sähkön käyttöön,
• rakennuksen energiatehokkuutta parantavalla remontilla ja
• kohtuullistamalla energiankulutusta.

Vihreän sähkösopimuksen tekeminen on vaikutukseltaan suurista ratkaisuista helpoimpia. Kuopiossa noin puolet kuluttajien käyttämästä sähköstä on uusiutuvaa. Kaukolämpötalouksissa Kuopiossa on myös mahdollisuus valita uusiutuva puukaukolämpö pelkästään sopimusta muuttamalla. Yhä useammassa talossa tuotetaan uusiutuvaa lämmitysenergiaa lämpöpumpuilla maalämmöstä, ulkoilmasta ja rakennusten poistoilmasta. Aurinkoenergia on täälläkin järkevä osaratkaisuksi niin sähkön- kuin lämmönkin tuotantoon.

Viksut ruokavalinnat

Keskivertosuomalaisen ruokavaliolla on noin 1750 kg:n hiilijalanjälki. Siitä yli kaksi kolmannesta aiheutuu liha- ja maitotuotteista, joiden osuus kulutetusta ruoasta on suunnilleen kolmasosa. Eläinperäisillä ruoka-aineilla on siis suuri hiilijalanjälki.

Ruoan kulutustietojen pohjalta nykyinen keskivertoruokavalio sisältää lihaa selvästi yli ravitsemussuositusten. Muuttamalla ruokavaliota terveellisempään ja ravitsemuksellisesti täysipainoiseen kasvispainotteiseen, runsaasti luonnonkalaa ja palkokasveja, mutta vähemmän lihaa sisältävään ruokavalioon hiilijalanjälkeä voidaan vähentää useita kymmeniä prosentteja. Nykyisestä keskivertoruokavaliosta vegaaniruokavalioon siirtymisen arvioidaan voivan pienentää hiilijalanjäljen puoleen.

Viksua kuluttamista

Suuri osa elämäntapamme ilmastovaikutuksesta aiheutuu kotiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvästä tavaroiden ja palveluiden kuluttamisesta. Nykyisestä tavastamme kuluttaa tavaroita ja vapaa-ajan palveluita aiheutuu keskimäärin yli 3 000 kg hiilijalanjälki. Kulutuksen hiilijalanjäljen pienentämisen hankaluutena on, että yksittäisten hankintojen vaikutukset ovat yleensä pieniä. Yhden elektroniikkalaitteen, vaatteen, lelun, urheiluvälineen tai huonekalun ympäristövaikutukset eivät ole suuria, mutta kokonaisuutena kulutuksemme nykyinen määrä on kestämätön.

Kuopion kaupunki on selvittänyt kulutuksen hiilijalanjäljen. Kulutusperusteisella päästölaskennalla pyritään arvioimaan kaikki kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt, huolimatta siitä, missä kulutettu hyödyke on tuotettu.

Kuopiossa suurimmat kulutuksesta aiheutuvat päästöt aiheutuvat energiankulutuksesta, ruuasta, liikkumisesta sekä tavaroista ja palveluista. Kuopion tavoitteena on että kulutusperäinen hiilijalanjälki puolitetaan vuoteen mennessä vuoden 2005 tasosta.

Löydät Sitran vinkkejä kestävämpään kuluttamiseen täältä.

Mari Turunen

ympäristöasiantuntija, energianeuvoja