Ajankohtaiset asemakaavat

 

Ajankohtaisten asemakaavojen luetteloon sisältyvät ne kaavatyöt, joiden vireilletulosta on ilmoitettu. Karttapohjalla näkyvät violetit alueet ovat käynnissä olevia asemakaavahankkeita ja punaisella rajatut alueet ovat tällä hetkellä nähtävillä olevia asemakaavahankkeita. Asemakaavoituksen nähtävänä olevat kaavasuunnitelmat löytyvät kuulutukset-sivulta.