Kaupungin johto


Kunnan johtaminen jakautuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Kuopion kaupungin johdon muodostavat kaupunginjohtaja, palvelualueiden johtajat, asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt.

Kaupungin toimielimiä ovat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja muut johtosäännöllä määrätyt toimielimet.

Kaupunginjohtaja


Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa johtaa kuntakonsernia.

Jarmo Pirhonen  

Vs. kaupunginjohtaja
Jarmo Pirhonen

Sihteeri Pirjo Kolari
017 182 011, 044 718 2011
pirjo.kolari(at)kuopio.fi

 

Palvelualuejohtajat


Palvelualuejohtajan tehtävänä on johtaa palvelualuettaan osana koko kaupungin palveluorganisaatiota.

Pekka Vähäkangas  

Palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueet

Sihteeri Tuula Tirkkonen
017 182 804, 044 718 2804
tuula.tirkkonen(at)kuopio.fi

Jarmo Pirhonen  

Palvelualuejohtaja
Jarmo Pirhonen
kaupunkiympäristön palvelualue

Sihteeri Eila Rinta-Keturi
017 182 012, 044 718 2012
eila.rinta-keturi(at)kuopio.fi

Yhteydenotot
Kaupunkisuunnittelujohtaja
Juha Romppanen
puh. 044 718 5410
1.10. – 27.11.2017

Markku Tervahauta  

Palvelualuejohtaja
Markku Tervahauta
terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueet

Sihteeri Kirsti Hietanen
017 182 806, 044 718 2806
kirsti.hietanen(at)kuopio.fi