Ajankohtaiset metsänhoitotyöt


Kuopion kaupunki käynnisti toukokuussa Jynkän ja Leväsen alueen metsien hoidon ja käytön suunnittelun. Suunnittelu aloitettiin asukkaille suunnatulla kyselyllä. Asukaskysely lähetettiin noin 180 kiinteistön haltijalle ja alueen taloyhtiöille. Lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti kaupungin www-sivuilla. Vastauksia kyselyyn saatiin noin 160; sähköisesti annettiin noin 100 vastausta. Kyselyvastausten pohjalta laadittiin alustava suunnitelma, jota on ollut mahdollista kommentoida 29.11.2019 saakka.

Ensimmäisessä kysymyksessä asukkailta tiedusteltiin lähimetsien ilon ja harmin aiheita. Vastauksia tuli paljon ja ne olivat hyvin erityyppisiä. Iloa asukkaille tuottivat metsäinen maisema ja monipuolinen luonto lintuineen ja elämineen, metsäluonto virkistyspaikkana, kauniit järvimaisemat, Myllypuron alue, lasten leikkimetsä ja moni muu asia. Harmia aiheuttivat tontteja varjostavat ja roskaavat puut, järvinäkymän peittyminen, tiheät vesakot. Lisäksi joitakin vastaajia harmitti liialliset hakkuut.

Toisessa kysymyksessä kysyttiin asukkaiden toiveita tontin rajapuiden osalta. Kysymyksellä saatiin paljon hyödyllistä tietoa tuleviin harvennuksiin. (kaavio 1).

Monivalintakysymyksissä selvitettiin asukkaiden suhtautumista metsien hoitoon ja harventamiseen, sekä heidän näkemyksiään luonnon monimuotoisuudesta ja maisema-avauksista (Kaaviot 2-9). Etenkin lahopuun jättäminen metsään jakaa vastaajien mielipiteet voimakkaasti: Puolet kannattaa lahopuun jättämistä metsään ja puolet vastustaa sitä.

Viimeisen kysymys keskittyi metsäalueiden tulevaan kehitykseen. Kaupunkiluonnon tärkeys korostui vastauksissa. Toisille tämä tarkoittaa avaria raivattuja puistometsiä, toisille taas luonnontilaisia metsäalueita. Valtaosa vastaajista toivoi kuitenkin raivauksia etenkin puistokäytävien varsille ja rantojen läheisyyteen.

Asukaskyselyn tuloksia voit lukea yhteenvedosta (pdf)
Tutustu metsänhoitosuunnitelmaan (pdf).
Lähetä kommenttisi suunnitelmaan sähköpostilla jukka.laukkanen(at)kuopio.fi

Lisätietoa:
Valvoja, Jukka Laukkanen, p. 044 718 5069