Ajankohtaiset metsänhoitotyöt


Pirttiniemen metsänhoitosuunnitelma nähtävillä

Kuopion kaupunki aloitti Pirttiniemen metsänhoitosuunnitelman laadinnan lokakuussa 2019, jolloin alueiden asukkailta ja metsissä ulkoilevilta kysyttiin mielipiteitä metsänhoidosta sekä mieluisista ja epämieluisista paikoista. Kysely toteutettiin nettipohjaisella sovelluksella ja siihen vastasi 102 henkilöä.

Kyselyn vastauksissa korostui läntisen ja rakentamattoman Pirttiniemen merkitys lähivirkistysalueena ja tärkeänä luontokohteena. Laajaa ja luonnontilaisen oloista metsäaluetta arvostetaan lähellä asutusta, kun luontokohteelle ei tarvitse matkustaa autolla. Itäisen ja rakennetun Pirttiniemen osalta vastaajat arvostavat mm. hyväkuntoisia ulkoiluväyliä ja rantamaisemaa. Pirttiniemessä liikutaan useimmiten jalan juosten tai kävellen, mutta myös maastopyörällä ja talvella lumikengin tai hiihtäen.

Kyselyn vastaukset huomioitiin metsänhoitosuunnitelmassa, jossa halutaan sovittaa yhteen liito-oravan elinympäristövaatimukset, alueen ulkoilijoiden ja lähiasukkaiden toiveet sekä maankäytön muutostarpeet eli alueen tuleva asemakaavoitus.

Suunnitelmassa Pirttiniemissä tehtäviksi metsänhoitotoimiksi ehdotetaan pienialaisia puuston harvennuksia lehtipuuston lisäämiseksi sekä paikoittaisia pensaston raivauksia mm. maiseman ja virkistäytymisympäristön viihtyisyyden parantamiseksi. Suurin osa Pirttiniemien metsistä jää kaikkien metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Metsänhoitotoimia ei tehdä esimerkiksi Kirvesniemessä tai rakentamattoman Pirttinimen eteläkärjessä, jossa sijaitsevat laajat järeät kuusikot.

Pirttiniemen metsänhoitosuunnittelu ja ensi syksynä-talvena toteutettavat metsänhoitotoimet ovat osaa laajaa Liito-orava-LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on sovittaa yhteen asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravan tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia sekä samalla suojelee liito-oravan elinympäristöjä.

Metsänhoitosuunnitelmaan liittyvät kommentit pyydämme lähettämään 22.3.2020 mennessä: maaret.vaananen(at)kuopio.fi.

Lisätietoa metsänhoitosuunnitelmasta ja hankkeesta:

Maaret Väänänen, Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
p. 044 718 2185
Timo Perätie. Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
p. 0447182145

www.kuopio.fi/liito-orava-life
www.metsa.fi/liito-orava-life


Osallistu Jynkänvuoren metsänhoitosuunnitelman laadintaan

Kuopion kaupunki laatii Jynkänvuoren alueelle metsänhoitosuunnitelman, jossa halutaan sovittaa yhteen liito-oravan elinympäristövaatimukset ja ulkoilijoiden sekä lähiasukkaiden toiveet.

Toivomme alueella liikkujien ja lähiasukkaiden kertovan Harava-kyselyn kautta itselle niin mieluisat kuin epämieluisatkin paikat. Paikat tai reitit voivat olla esimerkiksi kohteita, joiden toivoisit säilyvän tai joihin kaipaisit metsänhoitotoimia tai muita toimenpiteitä. Kyselyssä voi kertoa myös alueella tekemistä luontohavainnoistaan. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 3.3.2020 mennessä.

Täältä pääset kyselyyn: https://query.eharava.fi/3083

Lisätietoa metsänhoitosuunnitelmasta ja Liito-orava-LIFE -hankkeesta:

Jynkänvuoren metsänhoitosuunnittelu ja ensi syksynä toteutettavat metsänhoitotoimet ovat osaa laajaa Liito-orava-LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on sovittaa yhteen asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravan tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia sekä samalla suojelee liito-oravan elinympäristöjä.

Maaret Väänänen, Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
p. 044 718 2185
Timo Perätie, Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
p. 044 718 2145

www.kuopio.fi/liito-orava-life
www.metsa.fi/liito-orava-life

Linkkejä Linkkejä

Pirttiniemen metsänhoitosuunnitelma (pdf)