Ajankohtaiset metsänhoitotyöt

Puuston raivaus moottoritien ja rata-alueen ympäristöstä


Kuopiossa aloitettiin syksyllä 2016 mittava puiden poisto moottoritien reuna-alueilta sekä radan varsilta. Tavoitteena on edistää liikenneväylien turvallisuutta sekä parantaa kaupungin yleistä ilmettä. Yhteistyössä toimivat Liikennevirasto, Pohjois-Savon Ely-keskus sekä Kuopion kaupunki.

Suunnittelussa on sovitettu yhteen yleisen turvallisuuden lisäämisen lisäksi liikenteen, liike-elämän ja kaupungin tarpeet sekä luontoarvot. On myös pyritty huolehtimaan ettei lähialueiden asukkaiden viihtyisyys heikkene huomioiden moottoritien varren puuston ja kasviston merkitys liikenteen aiheuttaman melun ja pölyn ehkäisijänä.

Puuston poistotoimet etenevät Kelloniemen rampilta etelän suuntaan Matkukseen asti. Poistettu puu menee koon mukaan energiahakkeeksi tai teollisuuskäyttöön.

Maisematyöluvan mukainen työ jatkuu keväällä 2017 maalis-huhtikuussa. Hakkuiden on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.
(Kaupunkirakennelautakunnan kokous 30.9.2015 § 169)

Lisätiedot:
kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen, 0400 577 330
seppo.jauhiainen(at)kuopio.fi ja
valvoja Jukka Laukkanen, 044 718 5069
jukka.laukkanen(at)kuopio.fi


Puijonlaakson kaupunginosan metsien käytön ja hoidon suunnittelu alkaa
 

Kuopion kaupunki on aloittamassa Puijonlaakson kaupunginosan metsien käytön ja hoidon suunnittelun. Asukkaiden on nyt mahdollista vaikuttaa metsäalueiden hoitotoimiin. Asukaskyselyn tavoitteena on saada mahdollisimman useilta asukkailta mielipide lähiympäristönsä hoidosta. Suunnittelua jatketaan asukkailta tulleiden palautteiden pohjalta. Suunnittelualue on valittu asukkailta tulleiden toiveiden perusteella. Tarkempi suunnittelualue on merkitty karttaan punarajauksella.

Asuntoyhtiöiden toivotaan pohtivan yhtiön yhteistä kantaa lähimetsien tulevaisuudelle ja käsittelisivät asian yhtiön päättävissä elimissä. Olisi hyvä jos asuntoyhtiö pystyisi ilmoittamaan yhteyshenkilön, jonka kanssa voisimme yhdessä jatkaa vuoropuhelua ja merkitä tonttia mahdollisesti varjostavat tai haittaavat puut. Puiden merkitseminen tapahtuu vasta sitten, kun tiedämme mahdollisten harvennusten ajankohdan. Suunniteltu aikataulu on talvella 2018 – 2019.

Asukaskyselyn tavoitteena on saada tietoa erityisesti tonttien lähimetsien kehittämisestä ja käsittelytarpeista. Saamamme palautteen pohjalta teemme alustavan suunnitelman, josta tiedotetaan myöhemmin.

Asianosaisille lähetetyn kyselyn vastauskuoren tulee olla perillä viimeistään 27.10.2017. Kyselyyn voi vastata myös sähköisesti.

Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue, suunnittelija Jukka Laukkanen, 044 718 5069, jukka.laukkanen(at)kuopio.fi