Mölymäki


Mölymäen rakentaminen on käynnissä. Ensimmäiset omistus- ja asumisoikeustalot valmistuvat vuonna 2020. Mölymäen alue uudistuu lähes kokonaan ja alueelle rakennetaan modernia kerrostaloasumista lähelle keskustaa. Korkeimmat talot tulevat olemaan 14-kerroksisia. Ensimmäisen vaiheen rakentajia ovat YIT ja Peab. Rakentaminen etenee, kun ammattiopiston uudet tilat valmistuvat Savilahteen ja koulutus siirtyy sinne. Alueen vanhaa rakennuskantaa puretaan vähitellen ja uusia asuntoja rakennetaan tilalle. Muutaman vuoden kuluttua päästään rakentamaan myös kaupungin tonteille alueen pohjois- ja länsiosissa. Yhteensä Mölymäen alueelle rakennetaan noin 2000 uutta asuntoa lähes 3000 asukkaalle ja koko alueen arvioidaan olevan valmis vuonna 2035.