Organisaatio

 

Kunnan johtaminen jakautuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa ja toimii kunnan strategisen päätösvallan käyttäjänä. Kaupunginhallitus valmistelee ja täytäntöön panee valtuuston päätökset sekä johtaa kunnan hallintoa.

Kuopion kaupungin johdon muodostavat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt.

Kuopion kaupungilla on kuusi palvelualuetta. Palvelualueiden toimintaa johtaa apulaiskaupunginjohtajat.

Kaupunkikonserniin kuuluvat myös liikelaitokset ja tytäryhtiöt. Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos Mestar on Kuopion kaupungin kokonaan omistama liikelaitos. Erillisinä taseyksikköinä toimivat Kuopion Tilapalvelut ja Pohjois-Savon pelastuslaitos.