Organisaatio

 

Kunnan johtaminen jakautuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa ja toimii kunnan strategisen päätösvallan käyttäjänä. Kaupunginhallitus valmistelee ja täytäntöön panee valtuuston päätökset sekä johtaa kunnan hallintoa.

Kuopion kaupungin johdon muodostavat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt.

Vuoden 2023 alusta Kuopion kaupungilla on nejä palvelualuetta. Palvelualueiden toimintaa johtaa apulaiskaupunginjohtajat.

 

Organisaatiokaaviot 2023 (pdf) Organisaatiokaaviot 2023 (pdf)