Perusopetuksen oppaat 2017 - 2018


Perusopetuksen oppaista löydät lisätietoa muun muassa hakemisesta perusopetukseen, opiskelusta peruskoulussa sekä painotusopetuksen mahdollisuuksista. Klikkaamalla oppaan nimeä, pääset tutustumaan sen sisältöihin tarkemmin.

Kiitos kaveruudelle - stoppi kiusaamiselle


Kiitos kaveruudelle -draamatoiminnan avulla edistetään lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja kaveritaitoja ja sitä kautta ennaltaehkäistään kiusaamistilanteiden syntyä. Toiminta sisältää draamakasvattajan ohjaamia työpajoja 5.-6. luokille, koulutuksia ja Kiitos kaveruudelle -käsikirjan. Työpajat ovat auki lukukauden alussa ja niistä tiedotetaan Kulttuurikellossa!

Omalta osaltaan draamatoiminta myös parantaa kulttuuristen perusoikeuksien toteutumista ja tuo taiteen lähelle lasta ja nuorta. Toiminnassa taide on menetelmä, mutta myös taide itsessään tulee lapselle ja nuorelle näkyväksi ja koettavaksi.