Tervetuloa peruskouluun

Ekaluokkalaiset istuvat pulpeteissaan ja kuuntelevat opettajaa.

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia ja heillä on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta, ja päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen. 

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä opettaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Yhteystiedot

Perusopetus

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 1. krs, PL 1097, 70111 Kuopio

Taina Vainio

Perusopetuspäällikkö

Mika Kuitunen

Perusopetuspäällikkö

Anni Hartikainen

Hallintosihteeri

Suvi Nyyssönen

Hallintosihteeri