Koulutapaturmien hoito

Koululaiset kiipeilevät kiipeilytelineessä.

Perusopetuksen oppilaalle koulussa (sisältää kaupungin järjestämän iltapäivätoiminnan) ja koulumatkalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sattuneen tapaturman hoito on maksutonta (perusopetuslaki 34 §). Kuopion kaupungilla on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus If Vahinkovakuutus Oyj:ssä.

Vakuutus korvaa koulupäivän aikana sattuneista tapaturmista aiheutuneet kustannukset lääkärin tai hoitolaitoksen antaman todistuksen perusteella. Korvattavia kustannuksia ovat mm. sairaanhoitokuljetukset, lääkkeet ja sairaalahoito, ylimääräiset koulukuljetukset sekä fysikaalinen hoito, kun se on välttämätöntä vamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen.

Oppilaan sairastumiseen liittyviä kustannuksia ja oppilaan omaisuudelle, kun ei ole kysymyksessä tapaturma, mm. silmälaseille ja asusteille, sattuneita vahinkoja ei korvata.

Koulutapaturmien korvaaminen koulussa, koulumatkalla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa